De 7 lægeroller – sundhedsfremmer

Med mindre du har været aktiv i en patientforening eller været indvolveret i en den politiske sundhedsdebat, så kan det virke svært. Men det behøver det ikke at være. De fleste læger er faktisk aktivt involveret hver eneste dag i denne rolle, når de spørger patienter om brug af alkohol, rygning og tilsvarende risikofaktorer. Og

Læs hele artiklen...

De 7 lægeroller – samarbejder

Ja, samarbejder…. den kan være svær….Medmindre du lige har siddet i MEDudvalget på din afdeling eller har taget initiativ til fælles gymnastik hver tirsdag i klinikken for at styrke fællesskabfølelsen. Man bliver heller ikke klogere af Lægeforeningens tolkning. “Lægens rolle som samarbejder er at tage initiativ til, deltage i og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde/teamsamarbejde i varetagelse

Læs hele artiklen...

De syv lægeroller – Kommunikator

Alle kommunikerer jo…. Kommunikationstræning eller tilsvarende er selvfølgelige i denne sektion. Men også andre aspekter fra dagligdagen kan tages med. Særligt hvor du viser at du reflekterer over kommunikationen. Eksempler på emner at tage med:- Kommunikationskurser– Kan kommunikere sikkert (fx. ISBAR eller “closed loop”)– Kan have “den svære samtale”– Kan “tale med alle”, dvs tilpasser

Læs hele artiklen...

De syv lægeroller – Medicinsk ekspert/lægefaglig

Rollen som “medicinsk ekspert” er ofte den, der er lettest at skrive om. Her kan du male med de store penselstrøg. Du skal fortælle om dine samlede kliniske kompetencer og erfaringer, med fokus på det medicinsk-tekniske. Stikord– Patientkategorier du har særlig stor erfaring med (fx akutte kardiologiske patienter, patienter til for-undersøgelser)– Procedure-lister– Universitetsopgaver, du har

Læs hele artiklen...