De 7 lægeroller – samarbejder

Ja, samarbejder…. den kan være svær….
Medmindre du lige har siddet i MEDudvalget på din afdeling eller har taget initiativ til fælles gymnastik hver tirsdag i klinikken for at styrke fællesskabfølelsen.

Man bliver heller ikke klogere af Lægeforeningens tolkning
“Lægens rolle som samarbejder er at tage initiativ til, deltage i og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde/teamsamarbejde i varetagelse af kerneopgaven på individ- organisations- og samfundsniveau. Dette skal foregå med forståelse for og i respekt for de involveredes forskellighed.”

Men i virkeligheden har du sikkert masser af samarbejdsrelationer i hverdagen… Overalt hvor du arbejder vil du være i kontakt med andre, planlægge, koordinere og ordinere…

Emner du kan skrive om
– Samarbejdsrelationer i din hverdag og hvordan du håndterer dem: Henvisninger til og fra andre, arbejde med kollegaer, med andre personalegrupper

– Formaliseret undervisning (TR-kurser fx.)

– Udvalgs- og projektarbejde samt samarbejdsmøder af næsten alle slags.

– Samarbejde om deling af vagterne i den gruppe du indgår i (fordeling af nattevagter, ferie, dækning af sygdom).

– Dynamikken på operationsgangen (planlægning af OP-programmet, interaktionen under en operation hvor alle skal arbejde sammen med tydelig rollefordeling), eller tilsvarende i ambulatoriet, på klinikken eller i laboratoriet.


Eksempler

Nyligt uddannet
Jeg lægger fokus på at arbejde tæt sammen med de øvrige personalegrupper for at planlægge patientforløbene. Det er vigtigt for mig, at alle kan bidrag med deres faglighed i en respektfuld dialog”.

Mere erfaren
“Jeg har deltaget i samarbejdsfora omkring  patientforløb for patienter med xxx med de afdelinger der naturligt indgår i patientens forløb. Desuden har jeg løbende deltaget i (forslag: forbedringsarbejde, kvalitetssikringsarbejde, udvalg). I det daglige lægger jeg vægt på….”


Photo by Miguel Á. Padriñán: https://www.pexels.com/photo/photo-of-golden-cogwheel-on-black-background-3785927/

De 7 lægeroller