Hvad kan man forvente at få i løn som vikarlæge.
Se lønstatistikken for vikarlæger og få et bud på hvad du kan komme til at tjene.  Vi har følgende vikarstatistik for almen medicinere i Danmark.

  B-autorisation (ret til selvstændigt virke): 500-600 kr/time

  Speciallæge : 600-700 kr/time


  En lille reklame: Få også en god timeløn når du som læge deltager i faglige spørgeskemaundersøgelser.

  Læs om spørgeskemaer du som læge for betaling for at udfylde (affilaite-link)

  Tænker ud på at tage til smukke Norge ? Vi har følgende lønestimater for vikariater indenfor almen medicin i Norge

  B-autorisation (ret til selvstændigt virke): 800-900 kr/time

  Speciallæge : 900-1000 kr/time

  Se jobs indenfor almen medicin i Norge

  Vi har følgende estimater indenfor almen medicin i Færøerne & Grønland

  B-autorisation (ret til selvstændigt virke): 500-600 kr/time

  Speciallæge : Ikke nok svar til rådighed til at estimere

  Har du spørgsmål om at arbejde i Grønland eler Færøerne? Så overvej at blive medlem af vores Facebook-gruppe Lægejobs i Udlandet

  Folkehjemmet byder på gode vilkår. Vi har følgende estimater indenfor almen medicin i Sverige

  B-autorisation (ret til selvstændigt virke): 400 kr/time

  Speciallæge : 600 kr/time


  Vi har følgende statistik for akutmedicin i Danmark via vikarbureau.

  Stud.med vikar for reservelæge: 300 kr/t

  B-autorisation (ret til selvstændigt virke): 500-600 kr/time

  Speciallæge : 600-800 kr/time


  Få mere ud af dine penge...Læs artiklen om privatøkonomi og lægeliv.

  Få råd til din økonomi som læge - eksperten guider dig

  Kan du propofol? Vi har følgende statistik for anæstesiologi i Danmark som vikar via vikarbureau.

  Speciallæge : 900-1000 kr/time


  Se anæstesijobs her

  Der er efterspørgsel efter speciallæger i gynækologi og obstetrik. Vi har følgende estimat for Gynækologi og obstetrik via vikarbureau.

  Speciallæge : 1200-1600 kr/time


  Måske er der et ledigt job til dig liiiiige her

  Intern medicinere har mange muligheder. Og vi estimerer vikarlønnen til dette:

  Læge uden selvstændigt virke: 300-400 kr/time

  Læge med ret til selvstændigt virke: 600-700 kr/time

  Speciallæge : 800-1300 kr/time afhængigt at subspeciale og land.

  Højeste timeløn i kategorien er registeret for Norge indenfor lungemedicin.


  Det kan måske give anledning til at planlægge økonomien: Læs artiklen: Få sund økonomi som læge - hele lægelivet

  Vi har følgende estimat for kirurgske specialer som vikar via vikarbureau.

  Læge uden selvstændigt virke: 500-600 kr/time

  Læge med ret til selvstændigt virke: 500-700 kr/time

  Speciallæge : fra 600/700 kr/time og opefter afhængigt at kirurgisk speciale og land. Højeste timelæn i kategorien er registeret for Sverige som plastikkirurg (> 3000 kr/time).


  Har du et dilemma eller mangler du et råd fra en kollega? Så kan du stille anonyme spørgsmål i vores Facebookgruppe for Lægeliv

  Vi har følgende estimat for psykiatri som vikariat via vikarbureau.

  Læge med selvstændigt virke: 500-700 kr/time

  Speciallæge : fra 800-900 kr/time.


  Få råd til din økonmi som læge - eksperten guider dig

  Vi har følgende estimat for pædiater som vikar via vikarbureau.

  Læge med selvstændigt virke: Ikke nok data til et ordentligt billede

  Speciallæge : fra 600-1100 kr/time. Højeste løn er registeret for et job i Norge


  Er du radiolog ? Så er du i høj kurs arbejdsmæssigt.
  Der er meldt en speciallægelønning på 1700-1800 kr/t ind til opgørelsen


  Freelancer du som samfundsmediciner, så er der en løn på 700-800 kr/t meldt ind for en speciallæge.

  Det er ikke den kategori der er kommet flest svar ind i, så hjælp gerne med at nuancere billedet


  Hvordan er lønnen er estimeret?

  Vi har primært estimeret lønnen ud fra indberetninger fra besøgende på nytlægejob.dk, via denne formular.  Vi har bedt deltagerne om et groft skøn over lønniveauet, inkl feriepenge, pension osv.
  Det betyder at selvom den løn du skulle blive tilbudt på et aktuelt job umiddelbart ligger lavere end hvad der er angivet her, så kan den samlede lønpakke godt være mere attraktiv end vi kan vise. Fx. betaling af rejse, bolig, efteruddannelse og andre udgifter.
  Der er tale om åbne muligheder for at indlevere svar, og vi kan selvfølgelig ikke kontrollere dem faktuelt. For at udjævne resultaterne har vi som udgangspunkt brugt medianer, og ikke gennemsnit.

  Gør statistikken endnu bedre
  Lønnen som vikar kan ændre sig. Det sker faktisk overraskende ofte at et nyt speciale pludseligt er det bedst lønnede, fordi der er en mangel. Det skifter… Så fortæl os gerne hvis du har friske erfaringer med at arbejde som vikar.

  Hold dig opdateret

  Hold dig opdateret om løn, arbejdsforhold og nye jobs. Det kan du nemt gøre via vores nyhedsbrev/job-agent.
  Tilmeld dig her.