De 7 lægeroller – Leder/administrator/organisator

Du behøver ikke at have taget det store chef-kørekort fra Copenhagen Business School for at have noget at byde ind med på denne.
Andet kan også bruges. For som læge udfylder du formentlig tit en ledelsesrolle, og selvom det er u-udtalt, at der ligger en ledelsesopgave i det.

Stikord
Teamledelse overfor yngre kollegaer,
Ledelse af stuegang eller af morgenkonferencer
Styring af en konference.
Bestyrelsesarbejde i foreninger
Medlemskab af udvalg eller arbejdsgrupper
Egentlig lederuddannelse kan også bruges, selvfølgelig.
Vagtplanlægning
Ledelse i frivilligt regi, som spejderleder, i håndboldklubben o.s.v. 

Eksempler

Nyligt uddannet
Jeg har været medlem af bestyrelsen for Studerende for XXX-speciale. Her har jeg fået erfaring med (forslag: mødeledelse, økonomi og regnskab, arrangering af medlemsmøder). 
I det daglige er lejlighedsvist mødeleder for patientgennemgangen ved stuegang og superviserer og vejleder yngre læger

Mere erfaren
“Jeg erfaring med ledelse af patientforløb, i det jeg sammen med den kvalitetsansvarlige har deltaget i xxx-projekt. Projektet indebar både en tæt kontakt med samarbejdspartnere og en implementering af fordringsinitiativer i form af xxxx….  Jeg har en lederuddannelse fra Det Danske Spejderkorps (“Ledelse af frivillige”). I det dagelige er jeg som bagvagt leder af vagtholdet på…..

 
Hvordan kan du forbedre denne rolle?
– Tag et kursus – der er mange muligheder, fra den store model på CBS til korte, gratis online kurser
– Deltag i et udvalg – i en videnskabelig forening, på din arbejdsplads eller i regi af Lægeforeningen
– Bliv vagtplanlægger.Photo by Miguel Á. Padriñán: https://www.pexels.com/photo/paper-boats-on-solid-surface-194094/

De 7 lægeroller