De syv lægeroller – akademiker/forsker/underviser

Der er håb forude, også for dig der ikke er dr.med. i hele eller viser powerpoint shows der får folk op af stolene. For selvom du ikke har en lang publikationsliste eller en lektor-titel er der helt sikkert overførbare kompetencer.

Emner at tage med vedr forskning:

– Forfatterskaber og videnskabelige publikationer
– Vejlederfunktioner
– Deltagelse i journal clubs
– Brug af evidens i daglidagen
– Brug af evidens i udarbejdelse af fx instrukser
– Din egen artikellæsning. Er du kildekritisk ?
– De tidsskrifter du følger
– Universitetsopagver (indenfor en rimelig årrække efter de er skrevet)
– Hvordan du søger viden (fx på Pubmed eller Google Scholar), systematisk ?

Emner at tage med vedr undervisning
– Formaliseret undervisning, fx til morgenkonferencer af kollegaer
– Bed-side undervisning af yngre kollegaer, studenter eller andre faggrupper
– Undervisning af patienter
– Foredrag 

Eksempler:

Mindre erfaren
I min kandidatopgave skrev jeg om xxxx på Institut for Medicin på xx Universitet. Det gav mig indsigt i statistisk analyse samt systematisk litteratursøgning. Det bruger jeg i min nuværende hverdag, når jeg støder på en klinisk problemstilling, jeg gerne vil lære mere om: Så kan det kliniske spørgsmål perspektiveres ved en søgning på Pubmed. 
For at følge med i den nyeste udvikling holder jeg øje med nye artikler i tidsskriftet Journal of mit-fortrukne-speciale, samt holder mig generelt orienteret i Ugeskrift for Læger.
Vedrørende undervisning så har jeg erfaring med at undervise kolleager til morgenkonferencen. I min KBU hold jeg således tre foredrag a 15 minutters varighed om….”

Mere erfaren
“Jeg har været medforfatter på to kasutistikker samt været med til at udvikle xxx-forsøgsprotokol på min afdelingen (sidstnævnte projekt blev ikke startet på grund af manglende fondsbevillinger). PÅ xxx afdeling har jeg stået for kliniske instrukser for xxx. Da det er et område i rivende udvikling betyder det at jeg holder mig opdateret om den seneste videnskabelige litteratur særligt indenfor dette felt, og forholder mig kritisk til forskningen.
I dagligdagen lægger jeg vægt på, at blive små hverdagsøjeblikke på at undervise yngre læger bed-side og give dem feed-back på deres arbejde. “

De 7 lægeroller