De syv lægeroller – Medicinsk ekspert/lægefaglig

Rollen som “medicinsk ekspert” er ofte den, der er lettest at skrive om.

Her kan du male med de store penselstrøg. Du skal fortælle om dine samlede kliniske kompetencer og erfaringer, med fokus på det medicinsk-tekniske.

Stikord
– Patientkategorier du har særlig stor erfaring med (fx akutte kardiologiske patienter, patienter til for-undersøgelser)
– Procedure-lister
– Universitetsopgaver, du har skrevet
– Ambitioner…. ja, du læste rigtigt. Man må gerne skrive det….
– Ting du synes du er særligt godt til (også gerne ting andre måske finder trivielle)

Hvad så, når du ikke synes du er ekspert i noget som helst? Så anerkend det i teksten! På den måde illusterer du at du er reflekteret, og at du KAN noget. Men at du ikke er over-sikker (=farlig) på din kunnen. 


Gode udtryk at tage med “indsigt i”, “stor erfaring med”, “bred erfaring”, “viden om” , “forståelse for”.

Eksempler:

Nyligt uddannet:
“Jeg har klinisk erfaring fra min KBU og fra lægevikariater på forskellige afdelinger. Her har jeg særligt fokuseret på (forslag: at få en bred klinisk erfaring, afsøge mulige specialer der vil passe til mig, xxx-speciale), og de kompetencer der hører til patienterne i denne patientgruppe. Min ambition er at….”

Mere erfaren:
“Jeg har erfaring fra flere forskellige afdelinger, særligt indenfor xxx-speciale. Min ambition er at (forslag: blive bedre til at…, udvikle…., styrke…..). Mine klinisk erfaringer gør at jeg har komptencer til at (forslag: skriv en funktion, fx en behandling, procedure eller en administrativ færdighed.  


Photo by Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/photo/person-holding-a-vaccine-4047186/

De 7 lægeroller