tak til: https://www.flickr.com/photos/moose-berry/

Privat “ambulancekørsel” som læge i nødsituationer – hvad må du?

Du bliver ringet op en sen aften fra din arbejdsplads, som fortæller at du er nødt til at komme AKUT, så hurtigt du kan. Der er en nødsituation eller en beredskabstilstand, og netop din tilstedeværelse er afgørende. Hvilke regler gælder der, for hvordan du må køre, hvis du kører selv til arbejdspladsen?
Måske du allerede har tænkt scenariet igennem, og tænker at du må hoppe ind i en bil og træde på speeden med god ret. Reglerne for privat “ambulancekørsel” som læge (eller anden sundhedsperson) i nødsituationer som denne er imidlertid ikke lige til at gennemskue. Hvad gør du?

Her snakker vi selvfølgelig ikke om en relativt almindelig situation, som fx mange patienter der venter, en sygemelding til nattevagten. Vi snakker om den særdeles usædvanlige og potentielt katastrofe situation.

Det hvide dug

Reglerne om privat ambulancekørsel fremgår Færdselslovens § 7, stk. 4.
Her fremgår det at “et køretøj kan sidestilles med et udrykningskøretøj, når det i et enkelt tilfælde benyttes til kørsel med alvorligt syge eller tilskadekomne eller i et andet lignende øjemed, som ikke tåler opsættelse. I sådanne tilfælde skal der foran på køretøjet og på en iøjnefaldende måde være anbragt en hvid dug“(1).

For kunne benytte sig af reglen skal formålet være omfattet af Udrykningsbekendtgørelsen: “udrykningskørsel kun må foretages, når det skønnes nødvendigt af hensyn til politimæssige opgaver, personredning, brand, forureningsuheld, færdselsuheld eller afværgelse af omfattende skader.” (1)

Gælder det så også for læger, der tilkaldes i fritiden?

Det gode spørgsmål er så hvad der skal til, for at man kan gøre brug af lige præcist denne paragraf i en nødsituation.
Folketingets Retsudvalg har behandlet problematikken i 2021. Her var konklusionen at eksempelvis frivillige, lokale akuthjælpere skal overholde færdselsloven, også når de tilkaldes akut.
Så hvis den udtalelse er et pejlemærke for tolkningen af reglerne, så må man formode at der skal temmelig meget til, for at man kan benytte sig af reglerne om “den hvide dug” – også for læger og andet sundhedspersonale.
Et af argumenterne er netop at der er tale om folk der ikke er rutinerede i ambulancekørsel rent køreteknisk.

Advicer politiet når du kører
Flere medlemmer af Facebook gruppen Lægejob – udveksling af råd om lægelivet og karrieren som læge svarer i kommentarer til dette emne, at de i en sådan situation har ringet til Politiet, da de tog hjemmefra.
De har orienteret Politiet om situationen, og fået netop råd om “en hvid dug”.
Så der er altså erfaringer for at reglen kan benyttes, at konceptet om “den hvide dug” lever.

Hvad er dine erfaringer?

Har du erfaring med at køre privat ambulancekørsel, med eller uden en “hvid dug”?
Så hører vi gerne fra dig . Hvordan gjorde du og fik du bøde eller klip i kørekortet?

Del dine erfaringer på Facebookgruppen
Lægejob – udveksling af råd om lægelivet og karrieren som læge
– du kan vælge at være anonym når du slår et opslag op.

Hvem har vi spurgt?

Vi har spurgt forskellige offentlige instanser om reglerne, og vi startede med Rigspolitiet.

–> Rigspolitiet henviser til Færdselsstyrelsen.
–> Færdselsstyrelsen henviser til Regionerne
–> Regionerne henviser til “de enkelte regioners akutberedskaber” mhp “oplysninger om færdselsregler for ambulancer“.

Og så er vi lige vidt, for der jo netop IKKE tale om en ambulance under akutberedskabets vinger.

Ref.: https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/reu/spm/1341/svar/1802630/2434339.pdfLægelivet