mindfulness læger og sygepejersker

Mindfulness for sundhedspersonale – sådan kommer du i gang

af Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet

Sindet kan trænes ligesom kroppen. Der er videnskabelig dokumentation for, at mentalt helbred kan trænes i lighed med det fysiske helbred, og at mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) kan bruges som intervention. Det er afgørende, at det gøres på et seriøst fundament. MBSR er et evidensbaseret 8-ugers gruppeprogram, der forbedrer mental sundhed og nedsætter symptomer på stress, angst, depression og smerter. MBSR har samme effekt som medicin i behandling af angst (Hoge et al. 2023). 

Hos Dansk Center for Mindfulness vil vi gerne hjælpe dig i gang med din egen meditationspraksis. Derfor stiller vi indtalte meditationer og yogavideoer helt gratis til rådighed på vores hjemmeside.

Forskning viser, at systematisk træning med MBSR kan

·         Reducere symptomer på stress, angst, depression og smerter

·         Øge glæde og performance

·         Forbedre energi og søvn

·         Bedre koncentration og arbejdshukommelse

·         Reducere tankemylder og stress

·         Forbedre samarbejde og psykologisk sikkerhed i en organisation

En systematisk indsamling og sammenligning af forskning, der har vurderet forskellige interventioner til at fremme trivsel, eks. Acceptance and Commitment Therapy (ACT), kognitiv terapi, positiv psykolog m.m., konkluderede, at mindfulness-baserede interventioner var de mest effektive interventioner til at fremme trivsel (van Agteren et al. 2021).

Sådan kommer du i gang med MBSR
Hos Dansk Center for Mindfulness vil vi gerne hjælpe dig i gang med din egen meditationspraksis. Derfor stiller vi indtalte meditationer og yogavideoer helt gratis til rådighed på vores hjemmeside.

Eksempler på øvelser:

Se alle øvelserne på denne oversigt.

Vi plejer at dog sige, at træning af mental sundhed ikke er noget, vi udelukkende kan gøre alene. Det kan give noget mere og helt andet at træne mindfulness og compassion i fællesskab med andre.

I programmet træner du i at forholde dig til de tanker og følelser, der dukker op, med en kærlig og accepterende opmærksomhed

Tag et kursus i Mindfulness
Hos Dansk Center for Mindfulness udbyder vi kurser i mindfulness (MBSR). I modsætning til mange af de andre tilgængelige tilbud om mindfulness er MBSR-programmet underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning. 
Kurset er en blanding af gruppeundervisning, meditation og yoga. Undervisningen foregår i en gruppe på mellem 20-30 deltagere, der mødes en gang ugentligt i 2½ time over otte uger, plus én hel dag. Hertil kommer hjemmearbejde svarende til cirka 45-60 minutters daglig mindfulness-træning seks dage om ugen.

Træning af opmærksomhed

I MBSR-programmet er meditationsteknikker og simple fysiske yoga-øvelser taget ud af deres oprindelige religiøse kontekst og tilpasset til mennesker i en vestlig kultur.

I programmet træner du i at forholde dig til de tanker og følelser, der dukker op, med en kærlig og accepterende opmærksomhed. Også selv om det er tanker, du egentlig ikke har lyst til at have. På den måde kan du træne dig selv i at være fuldt opmærksom og til stede i nuet. Samtidig med, at du arbejder med dine reaktionsmønstre og din vanetænkning. 

Historien bag mindfulness

Mindfulness har rødder i buddhismen, men kan praktiseres af alle uanset, om man er religiøs eller ej, eller hvilken religion man tilhører.

Ifølge buddhismen fører menneskets jagt på varig lykke og forsøg på at undgå smerte til frustration, lidelse, angst og depression. Vi oplever lidelse, fordi alt er foranderligt. Vi oplever alle sygdom, alderdom – og ingen af os kan flygte fra døden. Og sindet narrer os til at tro, at livet sker et andet og meget bedre sted end der, hvor vi er lige nu. 

Mindfulness-baseret stressreduktion er grundlagt af den amerikanske biolog Jon Kabat-Zin, der i 1979 åbnede den første stressklinik på University of Massachusetts Medical Center. I 1981 grundlagde Kabat-Zin og Saki Santorili, der har gæstet Dansk Center for Mindfulness for at guide retreats flere gange, Center for Mindfulness ved UMASS, hvor utallige patienter siden har gennemført et MBSR-program – og hvor mange MBSR-lærere er uddannet. Heriblandt Lone Fjorback og Jacob Piet fra Dansk Center for Mindfulness.

Oprindeligt udviklede Jon Kabat-Zinn MBSR-programmet til sygehuspatienter. Hans idé var at viderebringe de gavnlige indsigter, det fysiske velbefindende og det overskud, han fik af at dyrke yoga og meditere til patienter, der var plaget af smerte, men som ikke kunne hjælpes af vesterlandsk medicin. Mindfulness lærte patienterne en ny måde at forholde sig til deres smerte på – og det mindskede smerten.

Siden da har mange andre mindfulness-baserede interventioner taget udgangspunkt i MBSR-kurset, heriblandt Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT), som inkorporerer kognitiv terapi målrettet mennesker med tilbagevendende depression.

Der er siden 80’erne og MBSR og MBKT’s grundlæggelse lavet mere end 100 videnskabelige studier, der dokumenterer, at programmerne kan forbedre mental sundhed.

Litteratur

Hoge EA, Bui E, Mete M, Dutton MA, Baker AW, Simon NM. Mindfulness-Based Stress Reduction vs Escitalopram for the Treatment of Adults With Anxiety Disorders: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2023;80(1):13–21. doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.3679

van Agteren, J., Iasiello, M., Lo, L. et al. A systematic review and meta-analysis of psychological interventions to improve mental wellbeing. Nat Hum Behav 5, 631–652 (2021). https://doi.org/10.1038/s41562-021-01093-w

Gæsteblogindlæg er skrevet af Dansk Center for Mindfulness, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Vi forsker i mental sundhed, mindfulness og compassion.

www.mindfulness.au.dk

mindfulness@clin.au.dk


Copyright til logo og fremhævet billede tilhører Dansk Center for Mindfulness.

Lægelivet