Hvad betyder ansættelsesstop?

Der er aktuelt udmeldinger fra Regioner, at der kan være nødvendigt med såkaldt ansættelsesstop. Hvad betyder ansættelsesstop for læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale ?
Det er ikke aktuelt meldt ud hvad det betyder, men her er vores bud på hvordan det kommer til at blive – hvis det indføres.

Der er hele tiden brug for nyt personale i sundhedsvæsenet – folk siger op, op bliver syge, går på barsel, pension. Og nye kommer ind. Det kaldes i HR lingo for “personaleomsætning”.
Men et stop for ansættelser ? betyder det så at der slet ikke ansættes nye medarbejdere?
Det gør det næppe. Der er jo NOGEN der er nødt til at tage vagten.
Men det vil betyde, at det bliver betydeligt sværere for afdelingsledelserne på sygehusene at slå stillinger på. En chef på en afdeling, der har brug for en ny medarbejder, vil typisk skulle igennem en ansøgningsproces, hvor der skal argumenteres for at stillingen er afgørende for den fortsatte drift. Dvs at fx en sygehusdirektør eller en regionsdirektør skal ind over alle anmodninger om at slå stillinger op. Dette for at sætte en kraftig bremse på ansættelser, så kun nøgleroller udfyldes.

Det kan samtidigt betyde et stop for brug af vikarer. Eller i hvertfald en kraftig reduktion.

Hvad betyder det for dig som sundhedspersonale?

Det vil højest sandsynligt betyde, at selvom der er folk der har sagt op, så kan der ikke komme nye ind til at dække vagtlaget. Tilsvarende kan det betyde, at du selv vil have sværere ved at finde et nyt ledigt job.
Men helt lukket for nye ansættelser kan man ikke.

For nogle typer læger er det usandsynligt at et ansættelsesstop får betydning. Det særligt læger i uddannelsesstillinger, som allerede har planlagt en stribe af ansættelser ud i fremtiden. Tilsvarende har læger tilmeldt KBU ordningen et krav på tilbud om en ansættelse.

Det er vores bud på hvordan det KAN komme til at se ud, HVIS der er et ansættelsesstop.

Hvad betyder ansættelsesstop for læger sygeplejersker og andet sundhedspersonale ?

Rekruttering af læger -trends og tips, Jobsøgning