Din anciennitet som yngre læge kan give dig bedre løn

Hvis du er yngre læge og søger ansættelse i en Region, dvs typisk på et offentligt sygehus, så kan det betale sig at være opmærksom på reglerne om anciennitet, d.v.s. hvilken erfaring du bringer med dig. Din anciennitet som yngre læge kan give dig bedre løn end man ofte får i den stilling du har. Det betyder noget for dig fx hvis du har været på barsel eller har arbejdet i udlandet. Læger i evalueringsstillinger skal være særligt opmærksomme på reglerne, da heller ikke alle HR afdelinger kender dem.

Hvem betyder det noget for?
Reglerne kan være gode at kende for læger der fx har:
– Taget vikararbejde i stedet for traditionelle ansættelser
– Arbejdet i industrien (så længe det er “lægeligt arbejde”)
– Har opholdt sig i udlandet og arbejdet som læge
– Har været på barsel eller haft en anden omsorgsperiode (terminal sygt pårørende, alvorligt sygdom hos barn fx.)

Hvilken indflydelse kan det have på din løn ?
Hvis du er i KBU, en evalueringsstilling eller en præKBU så kan reglerne om anciennitet betyde at, du ret til et løntillæg for selvstændigt virke – også selvom du rent faktisk ikke har selvstændigt virke, men fortsat har a-autorisation.
Tillægget skal nemlig gives efter 2 års anciennitet som læge – uanset dit autorisationsbogstav.
For at få dette beregnet korrekt skal du være opmærksom på din anciennitet efter Overenskomsten §6 stk 6 og kombinere beregningen med §8, stk 2a.

Når du har 5 års anciennitet som yngre læge, så skal du automatisk rykke fra løntrin 1 til løntrin 2, uanset hvilken type stilling du er i. Det er derfor uafhængigt af om du er ansat i en uddannelsesstilling eller ej. Du behøver derfor ikke at være i hoveduddannelse for at få løn svarende til dette. Bare du har erfaringen.


Hvordan beregnes din anciennitet korrekt ?
Reglerne fremgår af yngre lægers overenskomst §6, stk 6.
Punktet lyder:
“Anciennitet regnes normalt efter det antal år, den pågældende efter bestået eksamen – i eller uden
for regionens tjeneste – har været beskæftiget med lægeligt arbejde (herunder normale ferier), eventuel
værnepligtstjeneste, sygdom under 6 måneder og barselsorlov/omsorg.

Ancienniteten afrundes opad til et helt antal måneder, dog således at den tidligst beregnes fra udgangen af den måned, hvori den pågældende har bestået
eksamen.
En uddannelse anses for afsluttet, når samtlige karakterer er afgivet, og der foreligger dokumentation herfor i form af eksamensbevis eller anden erklæring fra uddannelsesinstitutionen.
I tilfælde, hvor en uddannelse afsluttes med en skriftlig afhandling, er det dog tilstrækkeligt, at der foreligger en forhåndsgodkendelse, det vil sige en erklæring underskrevet af vejleder og censor, om, at afhandlingen vil blive godkendt.
For kandidater, der har opnået ph.d.-graden ved fuldførelse af det 3-årige ph.d.-forløb, medregnes de 3 år i ancienniteten ved ansættelse efter overenskomsten.
For ph.d.-studerende, der ikke gennemfører uddannelsesforløbet, medregnes kun den periode, der af institutionen er godkendt i forbindelse med studieforløbet.
Såfremt ansættelsesperioden som ph.d.-studerende som følge af barsel eller adoption er blevet forlænget, medregnes denne i ancienniteten.
Ansatte optjener fuld anciennitet uanset timetal.


Læs mere i Yngre Lægers overenskomst.

Læs mere om løn for dig som læge.

Din anciennitet som yngre læge kan give dig bedre løn.
Icon by Freepik

Løn og vilkår