Den norske kronekurs påvirker danske lægers lyst til at arbejde i Norge

Den historisk lave kurs på norske kroner påvirker danske lægers lyst til at tage til Norge for at arbejde. Det viser en mindre meningsmåling foretaget af nytlægejob.dk i Facebook-gruppen “lægejobs i udlandet”.

En tredjedel af de læger, der svarer i undersøgelsen, siger at de bliver i Danmark på grund af den lave kronekurs for norske kroner. En af kommentarerne til undersøgelsen lyder: “Reelt set et 40% fald I løn over nogle år… det er for meget”

screenshot fra FB gruppen lægejobs i udlandet

Det har ellers i mange år været økonomisk fordelagtigt for danske læger, at tage til Norge i kortere eller længere tid, fx som “fastlege” dvs alment praktiserende læge i norske kommuner.

Vores anbefaling på nytlægejob.dk er at at vikarbureauer og norske kommuner, der ønsker at tiltrække danske læger skal fokusere på andet end lønnen i jobopslag: naturoplevelsen, work-life balancen og muligheder for faglig udvikling. For der ER trods alt vedvarende interesse for en oplevelse som læge i Norge – 27% svarer at de gerne vil til Norge, uagtet kursen. Et medlem af gruppen skriver “Så længe man bor i Norge afholder man jo også sine udgifter i Norske kroner.”.

Undersøgelsen kan kun give en ide om en trend på grund da kun knapt 100 medlemmer af gruppen har indtil nu deltaget i undersøgelsen, der fortsat er åben for afstemning her, lørdag aften d. 15-7-23.
Man regner med at cirka 600 danske læger arbejder fast i Norge (kilde:»Vi levede kun for weekenderne« | Ugeskriftet.dk)

Tak til: Karin Beate Nøsterud/norden.org, CC BY 2.5 DK https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/dk/deed.en, via Wikimedia Commons for billeder af norske sko!

Rekruttering af læger -trends og tips, Lægejob i udlandet