Hvilke skatteregler gælder for foredrag og undervisning?

Skattereglerne afgøres i hovedsagen af om der er tale om “foredrag” eller “undervisning”. Sondringen mellem foredragsvirksomhed og undervisning er ikke altid helt enkelt, men er ikke desto mindre vigtig, når det skal vurderes, om en ydelse er momspligtig, lønsumsafgiftspligtig eller fritaget for begge dele.Revisor Kim Søgaard fra Firmaet Søgaard Skatterevison har speciale i sundhedsbranchen. Udover

Læs hele artiklen...

Hvorfor du bør overveje lønsikring som læge

Lønsikring er en forsikringsordning, der træder i kraft, når en person mister sin indtægt på grund af sygdom, skade eller arbejdsløshed. Der er flere vigtige grunde til, hvorfor du bør overveje lønsikring som læge. Obs artiklen indeholder affiliatelinks til findforsikring.dk. Lønsikring er en måde at sikre, at du kan koncentrere dig om din praksis og

Læs hele artiklen...

6 facts that makes working in Denmark worth considering for doctors

Denmark has a high standard of healthcare system and comparatively favorable working conditions for doctors. Let’s delve into Six facts about doctors work in Denmark that make Denmark an attractive destination for doctors. Doctors form other EU countries should consider these advantages of working in Denmark. Work-Life BalanceDenmark is known for valuing work-life balance, and

Læs hele artiklen...