Hvilke skatteregler gælder for foredrag og undervisning?

Skattereglerne afgøres i hovedsagen af om der er tale om “foredrag” eller “undervisning”. Sondringen mellem foredragsvirksomhed og undervisning er ikke altid helt enkelt, men er ikke desto mindre vigtig, når det skal vurderes, om en ydelse er momspligtig, lønsumsafgiftspligtig eller fritaget for begge dele.
Revisor Kim Søgaard fra Firmaet Søgaard Skatterevison har speciale i sundhedsbranchen. Udover at hjælpe læger med egen praksis, så hjælper Søgaard Skatterevision også læger, der ikke har praksis – f.eks. hospitalsansatte læger, lægekonsulenter og vikarer med eget firma. Kim fortæller her om hvilke skatteregler der gælder for foredrag og undervisning.

Obs. Kim tilbyder en telefonisk uddybning uden betaling. Nævn at du har set blogopslaget på nytlægejob.dk

Foredragsvirksomhed er fritaget for både moms og lønsumsafgift, som ”anden kunstnerisk virksomhed”. 

Hvis et foredrag skal være fritaget for moms, er det en forudsætning, at foredragsholderen har en vis kunstnerisk frihed til at sammensætte foredraget uden at være bundet af, at deltagerne skal tilegne sigen på forhånd defineret viden.

Typisk vil der være tale om foredrag af1-3 timers varighed, hvor formålet er at underholde, inspirere, delagtiggøre i ny viden/forskning, deltage i offentligdebat og lignende, og hvor foredragsholderen eventuelt har aftalt et eller flere temaer, som foredraget bygger på. 

Hvis et foredrag opfylder disse betingelser, skal det altid faktureres uden moms. Det er uden betydning, om kunden er momsregistreret, privatperson, forening mv.

Undervisning er ikke (altid) fritaget for moms
I modsætning til et foredrag, så indebærer undervisning, at deltagerne bibringes en på forhånd defineret viden. Der vil normalt være udarbejdet en lektionsplan/agenda, som er meldt ud til deltagerne på forhånd, og som følges igennem undervisningsforløbet. Derudover vil der blive lagt vægt på, at deltagerne typisk er eller har lejlighed til at være aktive i undervisningsforløbet, ligesom der afhængig af undervisningens karakter vil indgå opgaver, afsluttende tests og eventuelt eksamen.

I modsætning til foredragsvirksomhed er undervisning ikke altid fritaget for moms. Eksempelvis er faglige kurser, som er rettet mod virksomheder og institutioner omfattet af momspligt, hvis de gennemføres med ”gevinst for øje”. Momspligten omfatter også de undervisere, som indgår i kurset som underleverandører, og som fakturerer kursusudbyderen.

Derimod er faglige kurser, som er rettet mod privatpersoner eller mod ikke-erhvervsdrivende foreninger, herunder fagforeninger, fritaget for moms. I stedet for moms skal der betales lønsumsafgift.

Mulig ændring af praksis på vej
Derudover er der lagt op til en ændring af praksis, som vil betyde, at momspligten for undervisning udvides væsentligt. Praksisændringen vil betyde, at al specialiseret undervisning/undervisning i enkeltfag vil blive omfattet af momspligt. Skattestyrelsen har endnu ikkelagt sidste hånd på denne praksisændring (skrevet september 2023).

Konklusion
Sondringen mellem foredragsvirksomhed og undervisning er overordnet forholdsvis klar, og det er vigtigt, at der er taget stilling hertil, inden der indgåsaftale med en kunde om et foredrag eller en undervisningsopgave.

Derudover skal der tages stilling til, om undervisningen er omfattet af momspligt eller er fritaget, men med lønsumsafgift. Denne vurdering er mere kompleks, og så skal man være opmærksom på den kommende praksisændring, hvor momspligten for undervisning udvides væsentligt, mens foredragsvirksomhed uændret vil være fritaget for moms.

Med venlig hilsen

Kim Søgaard

Cand.jur., skatterevisor

Søgaard Skatterevision ApS

Ålekistevej 150, 1., 2720 Vanløse

Telefon 3132 4680

Læs flere blogposts om økonomi.


Tak til:


Free Teaching Illustration by Delesign Graphics on IconScout

Løn og vilkår, Økonomi, Uncategorized