Har du brugt medicinsk udstyr, der stadig fungerer? Så læs om hvordan du kan donere det.

Gæsteblogindlæg fra Studentermedicinsk Forening for Infektions- og Tropemedicin (SMIT)

Har du brugt medicinsk udstyr, der stadig fungerer? Donér det til projektet! Vi kan let afhente udstyr op til en vis størrelse i det meste af Jylland og Hovedstadsområdet. Holder du til et andet sted, finder vi også ud af det.

Vi er en gruppe dedikerede medicinstuderende fra Studentermedicinsk Forening for Infektions- og Tropemedicin (SMIT), som har startet et projekt, der har potentialet til at ændre hverdagen for vores kollegaer i sundhedsvæsenet i Tanzania. Projektet, som er frivilligt drevet og finansieret af GLOBUS-puljen under Udenrigsministeriet, har til formål at indsamle brugt medicinsk udstyr fra hele Danmark og sende det til to af foreningens samarbejdshospitaler i Tanzania.

Formålet er enkelt: vi vil forbedre sundheden i et af verdens mest ressourceknappe lande.

     
Til venstre: Laura er klar til operation sammen med en lokal læge på Mbulu Town Hospital.
Til højre: Mbulu Town Hospital, som ligger i et smukt og frodigt bjergområde i det nordlige Tanzania.

 

Hvorfor Tanzania?
Tanzania er et smukt land med en rig kultur og venlige mennesker, som vi i SMIT nyder at sende nysgerrige medicinstuderende til hvert eneste semester i form af klinikophold af flere måneders varighed. Vores medicinstuderende bliver altid modtaget med åbne arme af personalet på hospitalerne, og klinikopholdene præges generelt af den gensidige interesse for kulturudveksling og læring. De to hospitaler som indgår i vores projekt, ligger i byerne Mbulu og Babati tæt på Arusha i det nordlige Tanzania.

Hospitalerne er ikke anderledes fra andre hospitaler i Tanzania – generelt mangler der nemlig helt grundlæggende udstyr, som en læge i Danmark slet ikke kan forestille sig at mangle i sit arbejde. Der er tale om alt fra maskineri som røntgenapparater, anæstesimaskiner og computere, til simple ting som blodtryksmålere, termometre og engangshandsker.

Ved at donere til vores projekt, kan gammelt og outdated udstyr, som ikke længere kan leve op til de høje standarder der findes i Danmark, få et nyt liv på hospitaler i Tanzania. Vi kan gøre en enorm forskel for hospitalerne og samtidigt genbruge brugt udstyr på en bæredygtig måde. Og dét vil vi virkelig gerne gøre, som en tak for det mangeårige frivillige samarbejde mellem de to hospitaler og SMIT.

     

Til venstre: Et typisk sengeafsnit på hospitalet i Babati. Journalen skrives i hånden i kladdehæfter og der er ikke meget privatliv, når patienter skal undersøges. Afskærmning og computere står højt på hospitalernes ønskeliste.

Til højre: Fødselsstue på hospitalet i Mbulu. Fødende kvinder ligger på store sengestuer så længe som muligt, inden de flyttes ind på de relativt få fødestuer der er tilgængelige. Placenta inspiceres grundigt efter fødslen, hvorefter den kommer i metalspanden. Om aftenen tømmes metalspanden med placentaer fra dagens fødsler i et hul i jorden. Mere moderne fødsels- og GU-lejer er også højt på hospitalernes ønskeliste.

Hvordan gør vi?
Projektet er organiseret som følger:
⦁ Indsamling: Frivillige medicinstuderende fra SMIT Aarhus og SMIT København indsamler udstyr fra hospitaler, private praksisser, universiteter, medicotekniske virksomheder mm.

⦁ Inspektion og reparation: Alt indsamlet udstyr inspiceres og repareres ved behov, for at sikre, at det er funktionelt og brugbart. Vi samarbejder med foreningen ”Engineering World Health – DTU” som afholder workshops, hvor ingeniørstuderende fra sundhedsteknologiske uddannelser reparerer indsamlet defekt udstyr.

⦁ Pakning og forsendelse: Når udstyret er klar, bliver det pakket i en container og sendt med fragtskib fra Danmark til havnen i Dar Es Salaam, Tanzania.

⦁ Modtagelse og distribuering: En medicinstuderende og ingeniørstuderende fra Danmark står klar i havnen til at modtage udstyret og sikre, at det fragtes videre til hospitalerne i byerne Mbulu og Babati i den nordlige Arusha-region.

⦁ Implementering på hospitalerne: Den medicinstuderende og ingeniørstuderende er til stede på hospitalerne når udstyret modtages og faciliterer evt. oplæring i brug af apparater og installering af større udstyr. De studerende sikrer, at udstyret er klar til brug og at der bliver taget hånd om eventuelle mangler. Personale, som mangler oplæring i specifikt udstyr fx ultralyd og EKG modtager kursus i dette på et større hospital i regionen.

⦁ Løbende rapportering: Medicinstuderende fra Danmark som løbende er i klinikophold på hospitalerne, rapporterer tilbage til os i SMIT om udstyrets status: bliver det brugt? Mangler der reservedele/reparation? Mangler personalet oplæring? Således er vi altid opdateret om udstyrets tilstand og vi kan tage ansvar for eventuelle mangler.

Engagement-indsats i Danmark: Medicinstuderende fra SMIT vil i samarbejde med professorer i infektionsmedicin fra Aarhus Universitetshospital afholde oplæg og workshops for at udbrede interessen for global sundhed blandt medicinstuderende i Danmark. Vi håber, at vi kan inspirere andre studerende til at tage ansvar og engagere sig i lignende projekter.


Kælder-, lager- og bagagerum fyldes lige så stille op med udstyr fra hele landet.

Spred budskabet: Del gerne vores projekt med andet sundhedspersonale i dit netværk – al hjælp er særdeles kærkommen, og vi besvarer alle henvendelser!


Sådan kan du hjælpe:

I øjeblikket er vi stadigvæk i gang med at indsamle udstyr. Selvom vi allerede har samlet meget, har vi stadig brug for din hjælp. Her er nogle måder, hvorpå du kan støtte vores projekt:

⦁ Donationer: Har du brugt medicinsk udstyr, der stadig fungerer? Donér det til projektet! Vi kan let afhente udstyr op til en vis størrelse i det meste af Jylland og Hovedstadsområdet. Holder du til et andet sted, finder vi også ud af det. Find vores kontaktoplysninger nederst på siden.

⦁ Frivilligt arbejde: Hvis du er medicinstuderende og synes projektet lyder spændende, kan du melde dig til at hjælpe os med indsamling, afsendelse eller modtagelse i Tanzania. Find vores kontaktoplysninger nederst på siden.

⦁ Spred budskabet: Del gerne vores projekt med andet sundhedspersonale i dit netværk – al hjælp er særdeles kærkommen, og vi besvarer alle henvendelser!


Vi gør status over hvad vi har på lager – det begynder at ligne noget, men vi mangler stadigvæk mange ting.

Ved at støtte vores projekt, kan du være med til at bremse den stigende ulighed i sundhed det globale syd, samtidigt med at du støtter et projekt, som engagerer unge danske medicinstuderende i global sundhed og udviklingsarbejde.
Sammen kan vi gøre en forskel – én donation ad gangen.

Kontaktoplysninger:
smithospitaler@imcc.dk
Følg med i projektet på vores instagram @smit.imcc

         

Keywords: brugt medicinsk udstyr, donation.

Lægejob i udlandet