Brugernes Akademi er en forening af og for tidligere, nuværende og pauseholdende stofbrugere, hvis formål er at forbedre vilkår og rettigheder for stofbrugere i hele Danmark. Foreningen består af frivillige, peer-medarbejdere, studentermedhjælpere og fuldtidsansatte, som gennem sociale, sundhedsfaglige og politiske projekter skaber bedre vilkår for stofbrugere.

Vi søger frivillige til vores projekt “KOL på Gadeplan”. Projektet går ud på at kortlægge og behandle kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) blandt udsatte stofbrugere i samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital. Som del af projektet yder vi patientstøtte til borgere, der viser tegn på KOL i vores mobile kliniks lungefunktionstests.
At være frivillig i projektet indebærer, at man ledsager borgere til Hvidovre Hospital til videre udredning. Dvs. man henter dem, er med til lægeundersøgelserne og -samtalerne, hjælper med at huske de praktiske ting (medicin, opfølgende samtaler, osv.), og selvfølgelig generelt er der som støtte.
Vi søger folk, der er over 21 år og læser eller har læst sygeplejerske, medicin, pædagogik, socialrådgiver, osv.
Omfanget er cirka en vagt per måned.
Skriv til os og hør mere om mulighederne:Chiara Vega Saenz
Frivillig Koordinator
Brugernes Akademi
Chiara@brugernesakademi.dk

Brugernes akademi læge KOL projekt

Annonce :