Retspsykiatrisk Klinik søger to speciallæger i psykiatri til ansættelse snarest muligt.

Opgaven

Retspsykiatrisk Kliniks kerneopgave er at udarbejde mentalerklæringer for anklagemyndigheden til brug i straffesager.

Dig

Vi søger to speciallæger i psykiatri med interesse for det retspsykiatriske område, som kan bringe sine kompetencer i spil i forhold til opfyldelse af klinikkens kvalitetsmål om høj faglighed i erklæringerne. Hvis du i den nærmeste fremtid bliver speciallæge i psykiatri, er du også velkommen til at søge.

Os

Vi kan tilbyde en lægeligt ledet arbejdsplads, hvor kvalitet og faglighed er i højsædet – og en dagligdag med en professionel, men uformel tone.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 32 timer ugentligt. Der kan indgås aftale om en anden ansættelsesbrøk. Ansættelse og lønindplacering sker efter overenskomsten for læger i staten. Der ydes desuden i henhold til aftale mellem Justitsministeriet og Foreningen af yngre læger tillæg efter henholdsvis 1 og 3 års ansættelse.

Ansættelsesområdet er den centrale anklagemyndighed med tjeneste hos Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik, Blegdamsvej 6B, 2, 2200 København N.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse

Søger du?

Har du lyst til at søge stillingen, kan du sende din ansøgning med oplysninger om uddannelse, eksamenspapirer og joberfaring via dette link.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 14. juni 2024.

Der afholdes samtaler løbende.

Alle interesserede uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund opfordres til at søge.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Dorte Sestoft på telefon 3536 0366. Generel information om klinikken kan findes på www.retspsykiatriskklinik.dk.