I Psykiatrien Syd – med Oringe som den smukke base i Vordingborg – hjælper vi nogle af de mest udsatte borgere i udkanten af vores land. Her får vi enderne til at mødes i et menneske- og jordnært samarbejde med fokus på løbende forbedringer.

Vi tilbyder en arbejdsplads, der er gennemsyret af, at det handler om mennesker, der har det svært, og som fortjener bedre. Det er derfor, at vores arbejde både er vigtigt og meningsgivende. Vi arbejder fokuseret med at opbygge en stærk forbedringskultur, så vi hele tiden får mest muligt ud af vores ressourcer. Det betyder også, at alle ledere gennemfører vores egenudviklede forbedringsuddannelse. Du kan blive et omdrejningspunkt for denne organisationsudvikling.

Vi tilbyder dig at blive en del af ledelsen i Psykiatrien Syd, der dækker et større geografisk område med Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommuner – og vi har også en bemandet online-klinik med base i København. Vi mangler læger og har mange patienter med brug for hjælp, hvorfor vi er parate til at prøve nyt af, udtænke kreative løsninger og se meget fleksibelt på vores tværfaglige samarbejde. Du har muligheden for at sætte et stort aftryk på vores faglige og fælles retning for fremtiden.

”Jeg synes, at vi i Region Sjælland står med nogle af de mest interessante udfordringer, der efterspørger nogle modige beslutninger og prioriteringer. Vi er netop Region Sjælland og vi har et meget stærkt tværfagligt samarbejde, er nede på jorden og sætter patienten i centrum. Vi er samtidig store nok til at kunne skabe nybrud og små nok til, at vi alle ved, hvem hinanden er”, siger Psykiatridirektør Kresten Dørup.

Sammen med chefsygeplejersken bliver du en del af et ledelsesteam, hvor summen er større end enkeltdelene, og hvor I sammen sætter en fælles retning for de 450 ansatte i området. Til at hjælpe jer, har I stabsenheden i Psykiatrien Syd, ligesom der er fællesfunktioner at trække på i stabene omkring psykiatriledelsen. Jeres kontaktdirektør er vicedirektør Dorthe Juul, ligesom du som cheflæge har 1-1 samtaler med vicedirektør Søren Rask Bredkjær. Du får også et tæt kollega- og mødefællesskab med ledelserne i de andre områder, hvor prioriteringer og god ledelse er i centrum.

Om dig

Du er gerne cheflæge i psykiatri allerede – du kan dog også være overlæge i psykiatri med lysten og evnen til et tydeligt, prioriterende og inddragende lederskab. Hvis du er speciallæge, kan du også lykkes i stillingen, men så skal du have haft uformel ledelse som uddannelsesansvarlig, faglig koordinator eller specialeansvarlig. Du må gerne være beslutningsdygtig og med en vis utålmodighed – vi vil gerne udvikle os hurtigt. Du skal kunne sige nej og prioritere de vigtigste forbedringer, så vi ikke ender med utydelighed og mange halvgode satsninger. Du vil lykkes, hvis du er empatisk, har godt humør og stærke relationelle kompetencer. Endelig vil en god portion struktur og stærke faglige standpunkter være velkomne.

Yderligere information

Vil du vide mere, kan du kontakte direktør i Mercuri Urval, Jakob Westh, på 6089 6436 eller psykiatridirektør Kresten Dørup på 2883 7572. Tiltrædelse pr. 1. august 2024. Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger – hertil forhandling af individuelle tillæg i forhold til kandidatens personlige og faglige kvalifikationer. Søg stillingen senest d. 13 juni kl. 23.59 på linket.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende straffeattest til offentligt brug

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.