Vil du gerne sætte turbo på læringskurven?

Om Sundhedsenheden i Område Øst, Kriminalforsorgen
Vores sundhedsenhed dækker hele Område Øst i kriminalforsorgen som består af 8 institutioner fordelt på hele Sjælland, Bornholm og Færøerne.

Som ansat i Sundhedsenheden bliver du en del af et tværfagligt team, hvor samarbejde og vidensdeling er nøgleord. Vi tilbyder dig et fleksibelt og trygt job, hvor der er god tid til at løse de faglige opgaver, som især er inden for det almen medicinske speciale.

Din samarbejdsflade er bred og spændende og tæller blandt andet læger, sygeplejersker, sekretærer, specialpsykologer, psykiater, fysioterapeuter, bioanalytiker og betjente. Derudover er der rig mulighed for at du kan dele ud af dine faglige kompetencer, da vi har undervisning i højsædet.

Vi tilbyder dig

  • Et fagligt udfordrende spændende og anderledes job
  • Dynamisk hverdag med variation i opgaverne
  • Tid til en patientgruppe der sætter pris på din indsats
  • Unik erfaring at tage med i din videre karriere
  • At blive en del af et super tværfagligt team, der rummer læger, psykiatere, psykologer, fysioterapeuter, sekretærer tandlæge, klinikassistent og bioanalytiker
  • Kolleger, der lægger vægt på faglighed, engagement og en humoristisk, uhøjtidelig og åben omgangstone
  • Et lægekollegie der rummer erfarne kollegaer med forskellige specialer, samt 2 yngre læge stillinger, hvilket giver rig mulighed for læring i trygge rammer, kombineret med muligheden for at sparre og spejle, med kollega der er samme sted som en selv
  • Løfte om spændende stejl læringskurve
  • Et fleksibelt og trygt job
  • Undervisning og supervision.

Om jobbet
Du bliver en del af Sundhedsenheden område Øst, der varetager sundhedsbetjeningen af alle indsatte i Kriminalforsorgen fængsler og arrester øst for Storebælt.

Kontakten til de indsatte sker i form af tilsyn og konsultationer. Der benyttes i EPJ i form af XMO.

Du vil have fast base på Vestre fængsel. Efter introforløb vil du 1-2 dage om ugen skulle betjene en af vore øvrige matrikler.

Stillingen er til besættelse pr. 1/9 -24, evt. før hvis ønsket.

Om dig
Du er læge med overstået KBU med minimum 1-2 års erfaring

Du er også velkommen til at søge, hvis du er speciallæge i almen medicin, psykiatri, samfundsmedicin eller andet relevant speciale

Det er en fordel, hvis du har kørekort.

Stillingen er vagtfri, – gennemsnitlig 37 timer ugentligt.

Endnu ikke overbevist? Se link for en spændende hverdag: Ugeskriftet.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst for læger i Staten. Der er mulighed for at forhandle individuelt tillæg.

Der er tale om en fast stilling.

Ansættelsesstedet er kriminalforsorgen.

Arbejdet stedet er institutionerne under Område Øst. Det vil blive nærmere aftalt med dig, hvilke institutioner du primært kommer til at dække ind.

Ansøgningen
Stillingen søges elektronisk via knappen ”Søg stillingen”.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 20. juni 2024.

Samtaler afholdes løbende.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen kan du ringe til overlæge i Sundhedsenheden Ditte Skovdal på telefon 72555331 eller 7255 1779.

Om Kriminalforsorgen, Område Øst
Område Øst er en sammenlægning af to tidligere områder: Område Hovedstaden og Område Sjælland, der ud over vores Områdekontor Øst består af:

Otte institutioner fordelt på hele Sjælland inkl. Bornholm og Færøerne.

De otte institutioner har to åbne fængsler, 17 arrester, to lukkede fængsler, ungekriminalforsorgen, to Fodlænkeafdelinger (Intensiv Overvågning), syv KIF afdelinger og et udlændingecenter og et udrejsecenter.

I alt ca. 2000 ansatte.

For yderligere information om Kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk 

kriminalforsorgens logo job læge