Speciallæge i psykiatri – til døgnbehandlingsinstitutionen ”Kastaniegården” i Vordingborg, samt dagbehandlingen ”Plan A” på Frederiksberg.
Har du lyst til at indgå i et tværfagligt team med misbrugsbehandlere, læge og sygeplejerske, og
 drømmer du om at udføre dit virke som psykiater under forhold, hvor rammerne og fagligheden hænger sammen, så kvaliteten i den psykiatriske udredning og behandling er høj?
Har du lyst til at gøre en forskel for udsatte borgere, som er forandringsparate og modtagelige fo at indgå i et samarbejde med dig som psykiater, så er denne stilling muligvis noget for dig.

Vi er en behandlingsinstitution, der modtager borgere over 18 år iht. SUL §141 og SEL §101.
Borgerne på Kastaniegården er indskrevet mellem 1-4 måneder, og i dagbehandlingen er borgerne typisk indskrevet i 3 måneder. Det psykiatriske tilsyn faciliteres 1-2 gang om ugen.
Du er uddannet speciallæge i psykiatri og har erfaringer med, samt interesse for målgruppen og den komorbiditet og dobbeltbelastning, som ofte er en del af denne målgruppe. Du har været vant
til at tage ansvar og være selvkørende, og ønsker at være en del af et større fagligt og kollegialt fællesskab, hvor du har mulighed for at bruge din faglighed under borgernes behandlingsforløb.

Dine kerneopgaver på begge afdelinger vil være:
 Psykiatrisk tilsyn
 Opstart og/eller opfølgning på medicinsk behandling
 Udarbejdelse af speciallægeerklæringer
 Indskrivning af nye borgere

Vores borgere indskrives ofte med diagnoser, som de ikke medicineres for. Situationen kan også være, at der mangler opfølgning grundet deres misbrug.
Stillingen er sat til 10-15 timer ugentligt, og der er mulighed for fleksibilitet, i forhold til
planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.

Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, dog er der en ansøgningsfrist d.1.8.23

Såfremt dette opslag har vakt din interesse, skal du kontakte daglig leder Martin Ihmels på mail kg2@planamail.dk eller på mobil på 22165072.