idspecialeregionkildereader
36akutmedicin (filter+ sletning)region h*sundhedsjobs (SJ)fetchrss
39anæstesiologi (filter)region h*sjfetchrss
107arbejds- og miljø (sletning)region hsjfetchrss
41almen med (filter+sletning)region h+ videreudd region øst*sjfetchrss
42børnepsyk (filter+ sletning)regionh + videreuddsjfetchrss
49dermatologi (filter+ sletning)regionhsjfetchrss
30gynækologiregionhsjfetchrss
31regionhsjfetchrss
33 -skal filtreresintern medicin: lungemedicinregionh*sjfetchrss
43intern medicin, alle (filter+sletning)regionh+videresjfetchrss
kunne ikke oprettes- ikke nok efter spam filterintern med: gastroregionhsjfetchrss
kunne ikke oprettes efter filter spamintern med: geriatriregionh sjfetchrss
38intern med hæma (filter)regionh*sjfetchrss – filter
spam kan ikke oprettesintern med infregionh
55intern med kardiologiregionh *
spamintern nefroregionh
61intern reumaregionh
tomkarkirurgiregionh
62kirurgiregionh
63onkologiregionh
64klinisk biokemiregionh
tomklinisk farmaregionh
65klinisk fysiologi og nuklearregionh
66klinisk genetikregionh
67klinisk immunologiregionh*
68klinisk mikrobregionh
tomneurokir
69neurologi*
70oftalmologi
71oto-rhino-laryngologi
ikke indlæstpatologi
72plastikirurgi
73psykiatri
74 /111pædiatri
75radiologi
tomretsmedicin
76samfundsmedicin
tomthoraxkir
77urologi
122endo-region
78akutmedregsj
spamalmen
79anæstesiologi
tomarbejdsmedicin
80bu psyk
81derma
82gyn obs
83intern med
84internmed – endo
tom spamintern med – gas
85geri
spamhæma
spaminf med
86kardiologi
spamlunge
spamnefro
94reuma
95karkirurgi
spamkirurgi
klinik farma
biokemi
genetik
mikro
96onkologi
97neurologi
oftalmologi
98orto*
99oto
100plastik
101psyk
102pæd
103radiologi
130samf
urologi
117akutregion syd
spamalmen
ingen jobsanæstesiologi
118arbejds
119børne og ungsdoms
120derma
121 ? eller 122gyn -obs
123intern med
124intern med- endo
125intern med- gastro
0 resultatergeriatri
0 resultaterhæmatologi
0 infektionsmedicin
126kardiologi
127lungemedicin
128reumatologi
129samfregion nord

TyeqVIz1wTIj -obs ikke sat op i crongalth -praksissalgpolitepol44
https://politepol.com/fd/8eCXS7fgM0rLgrønland fra SJpolitepol46
Annonceringer i Region Midtjylland – Sundhed Fagperson (rm.dk)region midt almen praksis , ex samsøfetch47
som ovenforregion midt almen, kun samsø48
international medical corpsfetch
praksisoverblikvikariater57
administration fra sj58
leder + cheflæge fra sj59
forskning fra sj53
lægemiddelstyrelsenpolitepol112
Find en ledig praksis, ledige kapaciteter, ledige ydernumre samt praksisandele til salg i almen praksis. (regionsyddanmark.dk)

Annoncering af ydernumre – Sundhed Fagperson (rm.dk)

Opslag af ledige kapaciteter (regionh.dk)

Find praksis | Praksisbørsen (kap-s.dk) (kan med pro af politepol)

sst

ssi
styrelsen for patient
region midt -speciallægepraksispolitepol88
region sjælland – praksisbørsen – kompagnon90
region sjælland – praksisbørsen – praksis til salg91
region syd ydernumre – køber92
region syd vikar/kompagnon93
SJ – forskning52
Københavns Universitet113
Københavns Kommune114
Færøerne115
pharmiwebrss fra pharmi116