id speciale region kilde reader
36 akutmedicin (filter+ sletning) region h* sundhedsjobs (SJ) fetchrss
39 anæstesiologi (filter) region h* sj fetchrss
107 arbejds- og miljø (sletning) region h sj fetchrss
41 almen med (filter+sletning) region h+ videreudd region øst* sj fetchrss
42 børnepsyk (filter+ sletning) regionh + videreudd sj fetchrss
49 dermatologi (filter+ sletning) regionh sj fetchrss
30 gynækologi regionh sj fetchrss
31   regionh sj fetchrss
33 -skal filtreres intern medicin: lungemedicin regionh* sj fetchrss
43 intern medicin, alle (filter+sletning) regionh+videre sj fetchrss
kunne ikke oprettes- ikke nok efter spam filter intern med: gastro regionh sj fetchrss
kunne ikke oprettes efter filter spam intern med: geriatri regionh sj fetchrss
38 intern med hæma (filter) regionh* sj fetchrss – filter
spam kan ikke oprettes intern med inf regionh    
55 intern med kardiologi regionh *    
spam intern nefro regionh    
61 intern reuma regionh    
tom karkirurgi regionh    
62 kirurgi regionh    
63 onkologi regionh    
64 klinisk biokemi regionh    
tom klinisk farma regionh    
65 klinisk fysiologi og nuklear regionh    
66 klinisk genetik regionh    
67 klinisk immunologi regionh*    
68 klinisk mikrob regionh    
tom neurokir      
69 neurologi *    
70 oftalmologi      
71 oto-rhino-laryngologi      
ikke indlæst patologi      
72 plastikirurgi      
73 psykiatri      
74 /111 pædiatri      
75 radiologi      
tom retsmedicin      
76 samfundsmedicin      
tom thoraxkir      
77 urologi      
122 endo-region      
78 akutmed regsj    
spam almen      
79 anæstesiologi      
tom arbejdsmedicin      
80 bu psyk      
81 derma      
82 gyn obs      
83 intern med      
84 internmed – endo      
tom spam intern med – gas      
85 geri      
spam hæma      
spam inf med      
86 kardiologi      
spam lunge      
spam nefro      
94 reuma      
95 karkirurgi      
spam kirurgi      
  klinik farma      
  biokemi      
  genetik      
  mikro      
96 onkologi      
97 neurologi      
  oftalmologi      
98 orto *    
99 oto      
100 plastik      
101 psyk      
102 pæd      
103 radiologi      
130 samf      
  urologi      
117 akut region syd    
spam almen      
ingen jobs anæstesiologi      
118 arbejds      
119 børne og ungsdoms      
120 derma      
121 ? eller 122 gyn -obs      
123 intern med      
124 intern med- endo      
125 intern med- gastro      
0 resultater geriatri      
0 resultater hæmatologi      
0 infektionsmedicin      
126 kardiologi      
127 lungemedicin      
128 reumatologi      
         
181 akutmedicin, reservelæge Irland    
188 almen medicin irland    
195 klinisk mikrobiologi Irland    
         
         
129 samf region nord    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

TyeqVIz1wTIj -obs ikke sat op i cron galth -praksissalg politepol 44
https://politepol.com/fd/8eCXS7fgM0rL grønland fra SJ politepol 46
Annonceringer i Region Midtjylland – Sundhed Fagperson (rm.dk) region midt almen praksis , ex samsø fetch 47
som ovenfor region midt almen, kun samsø   48
international medical corps   fetch  
praksisoverblik vikariater   57
administration fra sj     58
leder + cheflæge fra sj     59
forskning fra sj     53
lægemiddelstyrelsen politepol   112
Find en ledig praksis, ledige kapaciteter, ledige ydernumre samt praksisandele til salg i almen praksis. (regionsyddanmark.dk)

Annoncering af ydernumre – Sundhed Fagperson (rm.dk)

Opslag af ledige kapaciteter (regionh.dk)

Find praksis | Praksisbørsen (kap-s.dk) (kan med pro af politepol)

sst

ssi
styrelsen for patient
region midt -speciallægepraksis politepol 88
region sjælland – praksisbørsen – kompagnon   90
region sjælland – praksisbørsen – praksis til salg   91
region syd ydernumre – køber   92
region syd vikar/kompagnon   93
SJ – forskning   52
Københavns Universitet   113
Københavns Kommune   114
Færøerne   115
pharmiweb rss fra pharmi 116
grønland 2   145
grønland – gyn   211
grønland almen   213
grønland -anæstesi