Hvilke og hvor mange lægespecialer er anerkendte i Danmark? Der er aktuelt 39 specialer i Danmark for læger. Se listen her:

Akut medicin
Almen medicin
Anæstesiologi
Arbejdsmedicin
Børne- og ungdomspsykiatri
Dermato-venerologi
Gynækologi og obstetrik
Intern medicin: endokrinologi
Intern medicin: gastroenterologi
Intern medicin: geriatri
Intern medicin: hæmatologi
Intern medicin: infektionsmedicin
Intern medicin: kardiologi
Intern medicin: lungemedicin
Intern medicin: nefrologi
Intern medicin: reumatologi
Karkirurgi
Kirurgi
Klinisk biokemi
Klinisk farmakolog
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Klinisk genetik
Klinisk immunologi
Klinisk mikrobiologi
Klinisk onkologi
Neurokirurgi
Neurologi
Oftalmologi
Ortopædisk kirurgi
Oto-, rhino-, laryngologi
Patologisk anatomi og cytologi
Plastikkirurgi
Psykiatri
Pædiatri
Radiologi
Retsmedicin
Samfundsmedicin
Thoraxkirurgi
Urologi