HR-chef på privathospital

Vil (I) fjerne stillingsopslaget –
Stillingen er besat.