Nytlægejob.dk modtager forslag til blog-indlæg indenfor områderne:

– Løn og rettigheder
– Lægejobs i udlandet
– Lægelivet: tips til arbejdslivet som læge, hverdage, kriser, stress, olrov, livsbegivenheder
– Privatøkonomi
– Jobsøgning

Indholdet kan være tips, ideer eller gode råd, som gives videre, fra kollega til kollega. Stilen skal være let og uformel, og gerne med punkter og billeder.
Med et blog-indlæg kan du dele din erfaring og brande din virksomhed.

Omfang: min 350 ord, max 1200 ord. Min tre afsnit.
Overskrift: Kom gerne med forslag til overskriften. Den endelige overskrift bestemmes redaktionelt.
Forfatter: Med mindre andet aftales, kommer du til at stå som forfatter på blog-indlægget. Hvis du ønsker et profilbillede af dig selv på bloggen, skal dette medsendes. Ellers bruges nytlægejob.dk’s logo som default. AI genererede tekster accepteres ikke.
Det må gerne fremgå tydeligt hvem der har skrevet indlægget og hvilken ekspertise du har om emnet.
Fotos: Billeder søger læsevenligheden af indlægget og søgemaskiner er også glade for fotos. Derfor er det virkelig godt hvis du har en foto eller illustration, du kan sende med. Du skal have ophavsrettigheder til materialet for at vi kan bruge det (eller det skal være creative commons).

Redaktionel bearbejdning: Der vil som udgangspunkt ske en mindre redaktionel gennemgang af indlægget herunder en vurdering af egnethed for målgruppen, evt opdeling af et indlæg i flere indlæg osv. Større ændringer orienterer vi dig om, mens mindre rettelser og omstruktureringer forventes accepteret uden konferering.
Formater: pdf accepteres ikke. Ellers er der vide rammer.

Reklame og markedsføring.


Med en sponsoreret blogpost og affiliatebaserede posts kan du selvfølgelig skrive indenfor vide rammer.
Det må gerne fremgå tydeligt hvem der har skrevet indlægget og hvilken ekspertise du har om emnet

I ikke-sponsorerede blog-posts er det tilladt og naturligt at underskrive med navn, titel (hvis relevant), firma/arbejdsplads, kontaktinformation.

Mere åbenbar lovprisning af egne ydelser og direkte invitationer til henvendelse hører til i sponsorerede blog-posts og affiliatebaserede posts.

Der kan desuden aftales at der indsættes en kontaktformular i tilknytning til indlægget, så interesserede kan kontakte dig eller dit firma direkte (lead-generering). Spørg os om det aktuelle gebyr for dette.

Copyright: Copyright til teksten og fotos overgår til nytlægejob.dk medmindre andet aftales specifikt og anføres i teksten.

Forslag til blogindlæg skal sendes til:

Att: Blogindlæg
Kontakt@nytlaegejob.dk