Speciallæger til Lægepraksis i Aarhus C- nybygget klinik og bredt patientgrundlag

Vi er 3 ejerlæger og har 4 kapaciteter. Vi søger en speciallæge som vil være ansat i §24 fra 1-11-23.
Vikaransættelse også en mulighed, da en af os har ”arbejde ud af huset”.
Vi er en lægepraksis med en mangeårig historie og mange trofaste patienter, som er etableret i helt nye og smukke omgivelser i centrum af Aarhus i 2021.
Klinikken har godt og vel 8700 patienter, vi har dygtige sygeplejersker, jordemoder, sekretærer og praksismanager og vi har uddannelseslæger på alle uddannelsestrin. Vi har også et antal medicinstuderende tilknyttet, og en af os er plejehjemslæge.
Vi vægter høj faglighed og godt arbejdsmiljø, og vi lægger meget vægt på samarbejde på tværs af alle faggrupper. Vi har en meget velfungerende frokostordning. Vores Journalsystem er Novax.
Kom med på holdet- skriv til Hanne Malmkvist, vores praksismanager, veddomkirken@gmail.com, eller ring til os
Venlige hilsner
Jesper Billeskov Jansen, 6177 6102
Margrethe Sehested, 2811 3872
Ellen Louise Kristensen, 4087 2189
Lægerne ved Domkirken
Kannikegade 12, 8000 Århus C