Pharmiweb viser aktuelt følgende stilling i Danmark:

RBW Consulting: Freelance CRA – Medical Devices – Denmark & Finland

€90-110 p/h:

RBW Consulting:
Freelance CRA – Denmark & Finland – Medical Devices – Cardiovascular – Cardiology – 0.3 FTE – 5 year study
Denmark & Finland

Jobbet bringes i samarbejde med Pharmiweb