Pharmiweb viser aktuelt følgende stilling i Danmark:

RBW Consulting: Freelance CRA – Medical Devices – Denmark

€100-115 p/h:

RBW Consulting:
Freelance CRA – Denmark – Medical Devices – Cardiovascular – Cardiology – 0.3 FTE – 5 year study
Denmark

Jobbet bringes i samarbejde med Pharmiweb