Er du speciallæge og har erfaring med palliative forløb? Har du lyst til at være en del af en ambitiøs organisation, hvor den tværfaglige specialiserede palliation er hovedopgaven? Så tilbyder vi en sjældent udbudt stilling.

Hospice Søndergård er en del af OK-Fonden og et af Region Hovedstadens specialiserede palliative tilbud med 16 pladser og 32 samtidige forløb i eget hjem. Du vil sammen med den tværfaglige medarbejdergruppe varetage behandling og lindring af uhelbredeligt syge og døende mennesker samt støtte til deres pårørende.


Om jobbet:

Som overlæge forventer vi, at du varetager den lægefaglige behandling og lindring af beboere samt daglig supervision af kolleger. Vi forventer at du bidrager til tryghed og inddragelse af de pårørende, som vi betragter som vores vigtigste samarbejdspartnere.

Du vil blive en del af en arbejdsplads, hvor vi er optaget af, at alle skaber værdi og har værdi, uanset hvad din titel er.

Du vil være en del af visitationsopgaven, hvor du bidrager med din lægefaglige vurdering.

Det lægefaglige ansvar varetages af 3 sideordnede overlæger. Heraf er 2 på fuld tid, hvoraf den ene er virksomhedsansvarlig overlæge og en del af lederteam der også består af hospicechef og souschef.

Den tværfaglige medarbejdergruppe består af overlæger, sygeplejersker, psykomotorisk terapeut, kostfaglige, frivilligkoordinator, præst, socialrådgiver, harpeterapeut, sekretærer og pedel.

I udekørende team vil du endvidere være i tæt samarbejde med primær sektor.

Til hospice er der desuden tilknyttet 45 frivillige der skaber stor værdi med deres bidrag i hverdagen.

Vi er drevet af at se muligheder frem for begrænsninger og har tradition for at varetage mere komplekse problemstillinger.

Vi er en organisation under udvikling, med en forholdsvis ny hospicechef der har stort fokus på, at vi lykkes i fællesskab. Og at vi i samarbejde med øvrige hospicer, regioner og kommuner har fokus på udvikling af den palliative indsats. Vi forventer derfor, at du bidrager til at sikre, at vi har det i fokus og ikke kommer til at lukke os om os selv.

Vi værner om en kultur, hvor vi forholder os positivt nysgerrige og derved sikrer at være et skridt foran. Dette hele tiden med patienternes ønsker og behov samt et højt fagligt niveau som fundament for alt hvad vi gør.

Vi er ved at omorganisere udekørende team, hvor vi ønsker at skabe mere sammenhæng til hospice og du vil have mulighed for at bidrage til at finde de bedste løsninger.


Vi tilbyder:

En selvstændig stilling med klinisk arbejde

Mulighed for personlig og faglig udvikling

En dedikeret tværfaglig medarbejdergruppe med høj faglighed

Et godt arbejdsmiljø med en sund læringskultur

Et indbydende miljø i smukke omgivelser, hvor hjemmelighed tydeligt kommer til udtryk.

En hverdag hvor OK-Fondens 5 værdier om ligeværdighed, faglighed, forskellighed, familie og æstetiske omgivelser, tydeligt kommer til udtryk.

Du bliver omfattet sundhedsforsikring og andre medarbejdertilbud

Du får mulighed for at tilkøbe madordning til favorabel pris.


Om dig

Vi forestiller os:

At du er speciallæge indenfor et relevant speciale – gerne almen medicin, onkologi eller anæstesiologi

At du har erfaring med specialiserede palliative forløb –  og gerne uddannelse som fagområdespecialist i palliativ medicin

At du har evne og lyst til at tage ansvar for den sundhedsfaglige behandling

At du har erfaring med tværfagligt samarbejde og vægter det højt

At du har en anerkendende kommunikationsform

At du har en lærende tilgang og gerne øser ud af din viden og dermed er med til at udvikle sygeplejerskernes faglighed

At du møder beboerne der hvor de er

At du motiveres af at se muligheder fremfor begrænsninger

At du bidrager til et positivt arbejdsmiljø

At du kan lide at vi griner sammen


Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 22,5 timer/ugen svarende til 3 dage.

Lægerne deler desuden ansvaret for en vagttelefon aften, nat og weekend, som benyttes af husets sygeplejersker. Honorering af dette aftales.

Tiltrædelse 1. oktober 2024 eller når muligt

Ansættelsen finder sted i henhold til aftalen mellem regionernes Lønnings-og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger (Overlægeoverenskomsten).

Ansøgning:

Ansøgningen vil blive vurderet ud fra dine kompetencer indenfor de 7 kompetenceområder, som er beskrevet i ”Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden”.

Din ansøgning kan med fordel tage udgangspunkt i disse.

Fra uge 29 (grundet ferie)  er du velkommen til at kontakte hospicechef Kathrine Grundahl, hvis du vil vide mere om stillingen. Ligesom du er velkommen til at aftale et besøg. Mobil 24698585, mail kgd@ok-fonden.dk

Ansøgningsfrist: mandag 19. august kl. 12.00

Samtaler afholdes torsdag d. 22. august.

Frist:19-08-2024, 12:00

Lokation:Hospice Søndergård / Tueholmen, 6, 2760, Måløv, Denmark

Hospice Søndergård / Tueholmen, 6, 2760, Måløv, Denmark
Om os
  • Vi er et hospice med 16 beboere og 40 ansatte
  • Vi ligger nær en lille sø, som alle beboere har udsigt til fra boligerne
  • Vi arbejder efter principper og holdninger, der ligger til grund for den lindrende pleje og behandling af livstruende syge og deres pårørende
  • Vores køkken er utraditionelt. Ikke to dage er ens. Mad er ikke bare mad, men omsorg i skåle, på fade og tallerkener. Store stege og lækre desserter smager lige så godt på en regnfuld tirsdag
  • Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og ønsker, så vores beboere kan leve livet – hele livet