Er du speciallæge og har erfaring med palliative forløb? Har du lyst til at være en del af en ambitiøs organisation, hvor den tværfaglige specialiserede palliation er hovedopgaven? Så tilbyder vi en spændende stilling, hvor du vil få mulighed for at være med til at etablere et nyt lægefagligt samarbejde.

Hospice Søndergård er en del af OK-Fonden og et af Region Hovedstadens specialiserede palliative tilbud med 16 pladser og 32 samtidige forløb i eget hjem. Du vil sammen med den tværfaglige medarbejdergruppe varetage behandling og lindring af uhelbredeligt syge og døende mennesker samt støtte til deres pårørende. 

Vi er en organisation under udvikling, med en forholdsvis ny hospicechef og en ny virksomhedsansvarlig overlæge, der har stort fokus på, at vi lykkes i fællesskab. Hospice Søndergård ønsker ikke længere at gå egne vegne, men at være i samarbejde med øvrige hospicer, regioner og kommuner ligesom vi ønsker at have fokus på udvikling af den palliative indsats, hvilket har betydet udskiftning af lægegruppen.

Du vil derfor få mulighed for at være med fra start i at etablere et sundt, udviklende, kompetent og sjovt lægefagligt samarbejde i en sund organisation med høj faglighed og stor arbejdsglæde, hvilket kommer til udtryk i det tværfaglige samarbejde.


Om jobbet:

Som overlæge forventer vi, at du varetager den lægefaglige behandling og lindring. Samt at du bidrager til tryghed og inddragelse af de pårørende, som vi betragter som vores vigtigste samarbejdspartnere

Du vil være en del af visitationsopgaven, hvor du bidrager med din lægefaglige vurdering.

Det lægefaglige ansvar varetages af 3 sideordnede overlæger. Heraf er 2 på fuld tid, hvoraf den ene er virksomhedsansvarlig overlæge og en del af lederteam der også består af hospicechef og souschef.

Den tværfaglige medarbejdergruppe består af overlæger, sygeplejersker, psykomotorisk terapeut, kostfaglige, frivilligkoordinator, præst, socialrådgiver, harpeterapeut, sekretærer og pedel.

I udekørende team vil du endvidere være i tæt samarbejde med primær sektor.

Til hospice er der desuden tilknyttet 45 frivillige der skaber stor værdi med deres bidrag i hverdagen.

Vi er drevet af at se muligheder frem for begrænsninger og har tradition for at varetage mere komplekse problemstillinger, hvilket vi gerne vil fortsætte med.

Vi værner om en kultur, hvor vi forholder os positivt nysgerrigt og derved sikrer at være et skridt foran og hele tiden med patienternes ønsker og behov som fundament for alt hvad vi gør.

Vi er ved at omorganisere udekørende team, hvor vi ønsker at skabe mere sammenhæng til hospice og du vil have mulighed for at bidrage til at finde de bedste løsninger.


Vi tilbyder:

Mulighed for at være med fra start i etableringen af et lægefagligt samarbejde

En selvstændig stilling med klinisk arbejde

Personlig og faglig udvikling 

En dedikeret tværfaglig medarbejdergruppe med høj faglighed

Et godt arbejdsmiljø med en sund læringskultur

Et indbydende miljø i smukke omgivelser, hvor hjemmelighed tydeligt kommer til udtryk.

En hverdag hvor OK-Fondens 5 værdier om ligeværdighed, faglighed, forskellighed, familie og æstetiske omgivelser, tydeligt kommer til udtryk.

 

Om dig

Vi forestiller os:

At du er speciallæge indenfor et relevant speciale – gerne almen medicin, onkologi eller anæstesiologi

At du har erfaring med specialiserede palliative forløb –  og gerne uddannelse som fagområdespecialist i palliativ medicin

At du har evne og lyst til at have medansvar for den sundhedsfaglige behandling

At du har erfaring med tværfagligt samarbejde og vægter det højt

At du har en anerkendende kommunikationsform

At du har en lærende tilgang og gerne øser ud af din viden og dermed er med til at udvikle sygeplejerskernes faglighed

At du møder beboerne der hvor de er

At du motiveres af at se muligheder fremfor begrænsninger

At du bidrager til et positivt arbejdsmiljø

At du kan lide at vi griner sammen


Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer/ugen.

Lægerne deler desuden ansvaret for en vagttelefon aften, nat og weekend, som benyttes af husets sygeplejersker. Dette honoreres med en ugentlig afspadseringsdag samt et funktionstillæg.

Tiltrædelse 1. december 2024 eller før, hvis muligt

Ansættelsen finder sted i henhold til aftalen mellem regionernes Lønnings-og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger (Overlægeoverenskomsten).


Ansøgning:

Ansøgningen vil blive vurderet ud fra dine kompetencer indenfor de 7 kompetenceområder, som er beskrevet i ”Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden”.

Din ansøgning kan med fordel tage udgangspunkt i disse.

Fra uge 29 (grundet ferie) er du velkommen til at kontakte hospicechef Kathrine Grundahl, hvis du vil vide mere om stillingen. Ligesom du er velkommen til at aftale et besøg. Mobil 24698585, mail kgd@ok-fonden.dk

Ansøgningsfrist: onsdag d. 22. august kl. 12.00

Samtaler afholdes mandag d. 26. august og mulighed for 2. samtale onsdag d. 28. august.