Herstedvester Fængsel er kriminalforsorgens psykiatriske specialinstitution for fængsels- og forvaringsdømte. Fængslet har plads til 166 indsatte. 

Til fængslet søges en ledende psykiatrisk overlæge pr. 1. august 2024 eller snarest muligt, som har interesse for at løfte en unik og spændende funktion på det psykiatriske område, og som kan sætte retning for en helhedsorienteret behandlingsindsats. Stillingen rummer gode muligheder for deltagelse i sundhedsfaglige indsatser.

Opgaven

Som ledende overlæge vil du have det overordnede ansvar for sundhedstjenestens samlede behandling og for ledelsen af fængslets psykolog- og psykiatergruppe, de somatiske læger og en tandlæge.

Du vil referere til institutionschefen, være medlem af ledergruppen og bidrage til sammenhæng i institutionens samlede opgaveløsning.

Dine primære opgaver:

 • Det overordnede faglige ansvar for den behandlingsfaglige aktivitet og kvalitet inden for diagnostik og behandling.
 • Udvikle og fastholde medarbejdere og bidrage til at sikre en velfungerende og attraktiv arbejdsplads.
 • Opretholde og videreudvikle positive samspilsrelationer med alle relevante samarbejdsparter.
 • Ansvaret for enhedens opgaver og disses udførelse, herunder for enhedens bidrag til sagsbehandling og øvrige klientnære opgaver.
 • Overordnet ansvar for anvendelse og registrering i fængslets elektroniske patientjournalsystem, XMO.
 • Ansvaret for fængslets sundhedsfaglige forskningsaktiviteter.

Der er mulighed for at indgå i det faglige arbejde med udredninger, erklæringer og behandling.

Personen

Vi forventer at du:

 • Er speciallæge i psykiatri med højt fagligt niveau, bred klinisk erfaring og professionel tilgang til opgaven.
 • Har lyst, interesse og gerne erfaring med ledelse.
 • Påtager dig lederskabet både i forhold til egne og medarbejdernes opgaver.
 • Er åben, respektfuld og direkte i din kommunikation.
 • Er løsningsorienteret med fokus på helhedsforståelsen.
 • Udviser imødekommenhed, lydhørhed og empati.
 • Har kendskab til kvalitetsudvikling og planlægning.
 • Har forståelse for den politiske indvirkning på opgaveløsningen.
 • Evner at opbygge relationer og sikre et godt samarbejde.
 • Er rollemodel for det gode samspil og et velfungerende arbejdsmiljø.

Vi tilbyder bl.a.:

 • Et alsidigt og udfordrende job
 • En spændende arbejdsplads
 • Høj grad af tværfagligt samarbejde
 • Sundhedsordning for medarbejderne

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår i overensstemmelse med rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 1. Såfremt du i forvejen er ansat som tjenestemand, kan du bevare ansættelsen som tjenestemand. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen.

Ved ansættelse som tjenestemand er ansættelsesområdet Justitsministeriet med tilhørende institutioner og samtlige andre ministeriers departementer.

Arbejdsstedet er Herstedvester Fængsel, Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Hvem er vi?

Institution Vestegnen er en del af Kriminalforsorgsområde Øst og består af henholdsvis Herstedvester Fængsel med plads til 166 indsatte i alt, fordelt med 143 pladser i lukket regi og 23 pladser i vores åbne afdeling, og Køge Arrest med plads til 60 varetægtsfængslede.

Institution Vestegnen har omkring 220 ansatte med mange forskellige faglige baggrunde som fængselsbetjente, psykiatere/psykologer, sygeplejefagligt personale, socialrådgivere, værkmestre, lærere, administrative medarbejdere, gejstligt personale, m.fl.

Herstedvester Fængsel modtager indsatte fra hele landet og fra Færøerne. Det er Kriminalforsorgens specialfængsel til indsatte, som har behov for psykiatrisk, psykologisk og/eller sexologisk udredning og behandling. Fængslets indsatte, der afsoner lange fængselsstraffe og forvaring, frembyder en bred vifte af psykiatriske, psykologiske, sexologiske og sociale problemstillinger, herunder særligt lidelser inden for personlighedsforstyrrelsesspektret og misbrugsrelaterede problemstillinger. Fængslets opgave er at straffuldbyrde og sikre de indsatte en meningsfuld afsoning, samt forberede udslusning og løsladelse.

Fængslet har ni afdelinger, heraf bl.a. en visitationsafdeling til sædelighedsdømte med korte domme, en misbrugsbehandlingsafdeling, en halvåben afdeling samt en afdeling for bl.a. indsatte, som i Grønland er dømt til afsoning af tidsubestemt forvaring.

Den sundhedsfaglige normering omfatter en ledende overlæge, to til tre psykiatere, et større antal psykologer, to deltidsspecialister i hhv. almen medicin og endokrinologi, sygeplejersker, tandlæge, tandplejer og fysioterapeut.

Fængslets klientel er for hovedpartens vedkommende præget af alvorlige forstyrrelser og forandringer i personlighedsstruktur og adfærd. Der er hyppigt co-morbiditet i form af misbrug og ADHD. En del af de indsatte har seksuelle afvigelser, og fængslet har specialiseret sig i psykiatrisk/sexologisk udredning og behandling af sædelighedsdømte.

Kriminalforsorgen Øst omfatter otte institutioner bestående af et åbent fængsel, 17 arrester, tre udslusningsfængsler, to fodlænkeafdelinger, syv KiF afdelinger, Ungekriminalforsorgen, et udlændingecenter, et udrejsecenter, to lukkede fængsler, et kvindefængsel og Områdekontoret.

Område Øst har ca. 2000 medarbejdere.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte institutionschef ved Institution Herstedvester Hanne Høegh Rasmussen på telefon 7255 6504.

For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk.

Ansøgningen

Stillingen søges elektronisk via ”Søg stillingen”.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest mandag den 10. juni 2024.

For allerede udnævnte tjenestemænd skal ansøgningen stiles til Kongen.

Vi forventer at afholde samtaler løbende i opslagsperioden og umiddelbart efter.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Hvis du indkaldes til samtale, skal du til samtalen medbringe billedidentifikation f.eks. pas eller kørekort.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 

 

kriminalforsorgens logo job læge