Stabslæge ved Forsvarets Sanitetskommando

Kunne du tænke dig en udfordrende hverdag som stabslæge ved Forsvarets Sanitetskommando - primært med fokus på ledelse og sundhedsfaglig rådgivning til 1. Logistikbataljon, herunder Forsvarets kirurgiske enhed på Aalborg Kaserner - så har du muligheden her.

Om os

Om Forsvarets Sanitetskommando
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Om de sundhedsfaglige opgaver i Hæren
Hærens forskellige typer af sanitetsfaglige enheder er placeret på Aalborg og indgår i 1. Logistikbataljon, 1. Brigade. Organisatorisk er det sundhedsfaglige personel en del af Forsvarets Sanitetskommandos Sundhedsfaglige Hærelement. 

Det sundhedsfaglige personels primære opgave er, at sikre Forsvarets enheders adgang til sundhedsfaglige kompetencer med henblik på at opretholde kampkraften og øge soldaternes chance for overlevelse under kamphandlinger. 

Konkret er vores opgave at omsætte evidensbaseret medicin og ”best medical practice” til en militær ramme. 

Til Hæren er der knyttet mere end 100 læger og sygeplejersker med reaktionsstyrkekontrakt ved Forsvarets Sanitetskommando. De indgår i sanitetsenhederne med deres medicinske ekspertise i forbindelse med uddannelse, øvelser og udsendelser. 

1. Logistikbataljon af Trænregimentet indgår i 1. Brigade og består af en operativ stab på 12 medarbejdere, en udviklingssektion på 29 medarbejdere, Stabsdeling, 1. Forsyningskompagni, 2. Sanitetskompagni, 3. Vedligeholdelseskompagni og 4. Transportkompagni. 
1. Logistikbataljon er primært garnisoneret på Aalborg Kaserner og er overfor tjenestegrensinspektøren for Logistik i Hæren fagansvarlig for den taktiske logistik i Hæren inkl. forsynings-, sanitets-, transport-, bjærgnings og vedligeholdelsestjeneste.
Enkelte dele af underafdelingerne er udlagt andre garnisoner ligesom designeret personel fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste samt Forsvarets Sanitetskommando indgår i bataljonen. 
Bataljonens faste normer udgøres af ca. 625 mand, og ca. 950 mand ved indsættelse af den samlede bataljon i rammen af 1. Brigade.
Bataljonen bidrager til såvel nationale og internationale operationer, beredskabsenheder ligesom bataljonen bidrager med en omfattende udviklingsvirksomhed. 

For at opnå de operative målsætninger fokuserer bataljonen på den taktiske opgaveløsning, føringsuddannelse, langsigtet kompetenceudvikling og fastholdelse. Bataljonens operative målsætning og fagansvar betyder en betydelig udviklingsvirksomhed i samarbejde med 1. Brigade og Trænregimentet. Implementering og videreudvikling af brigadens føringskoncept er til stadighed et styrende projekt for bataljonen. 


Om stillingen

Dine hovedopgaver er ledelse af Forsvarets Sanitetskommandos Sundhedsfaglige Hærelement, oprettelse af et sundhedsfagligt forum og rådgivning ved Logistikbataljonen, hvor du deltager aktivt i at planlægge, tilrettelægge og gennemføre det sundhedsfaglige arbejde. 

Elementets ansvar er, at sikre at der ydes feltmæssig akut og traumekirurgisk behandling efter den bedste medicinske standard. Der skal gives input til direktiver, faglige instrukser og procedurer for sanitetsenhederne. Du er med til at planlægge og gennemføre uddannelse og øvelser. De daglige opgaver løses i et tæt samarbejde med elementet og ledelsen ved 1. logistikbataljonen. Du bidrager til at udvikle feltkirurgien/sanitetstjenesten med afsæt i nationalt og internationalt samarbejde om at opsamle viden og erfaringer fra bl.a. NATO-indsættelser. Elementet løser derudover en række fælles opgaver inden for det sundhedsfaglige område. Du er med til at udvikle den øvrige land doktrin i den udstrækning, det har betydning for Hærens sanitets- og sundhedsfaglige indsats. 

Du er ansvarlig for kontakten til Hærens sundhedsfaglige reservepersonel gennem nyhedsbreve, arrangementer o.l. 

Desuden er dine opgaver:
• At deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper efter Forsvarets Sanitetskommandos bestemmelser. 
• At varetage opgaver som ledende læge ved Forsvarets udsendte reaktionsstyrker og gøre tjeneste som ledende læge ved FN og NATO-enheder mv.
• At rådgive tjenestegrensinspektøren for logistik og militærpoliti indenfor det sundhedsfaglige område. 

Vi tilbyder et spændende job med udfordringer i dynamiske omgivelser, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.

Elementet er nyt og under opbygning, så du får stor indflydelse på egne opgaver, og mulighed for at bidrage med erfaringer fra egen lægelig baggrund. 


Om dig

Vi forventer, at du har speciallægeautorisation i et, for Forsvaret, relevant speciale, og at du bidrager aktivt til at sætte nye standarder for det sundhedsfaglige virke ved sanitetsenhederne i Hæren og Forsvarets Sanitetskommando.

Da du bliver en central medarbejder, er det vigtigt for os, at du er fagligt engageret og god til at samarbejde på tværs af faggrænser, kan håndtere pres, er nytænkende og formår at kommunikere klart og tydeligt, både skriftligt og mundtligt.

Uddannelse som reservelæge i Forsvaret eller tilsvarende er et ønske. Ligesom det er ønskeligt, hvis du har erfaring fra udsendelser med Forsvaret. Vi forventer, at du har ledelseserfaring og har et højt fagligt niveau inden for dit speciale. 

Det er endvidere ønskeligt, at du har undervisningserfaring og gode sprogkundskaber i engelsk.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er på Aalborg Kaserner. 

Stillingens indhold og elementets sammensætning, gør det dog muligt lejlighedsvist også at lede fra distancen, eksempelvis ved hjemmearbejde.

Ansættelsen sker på individuel kontrakt - de nærmere vilkår forhandles i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform. 

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets basiskrav.

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring inden for de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Forsvarets Sanitetskommando generallæge Sten Hulgaard, telefon 7281 8001 eller via mail FSK-CH@MIL.DK. 

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Ansøgningsfristen er 18. maj 2021. Vi forventer, at holde samtaler ultimo maj 2021.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 27/04/2021
  • Land: All

Relaterede annoncer

Nytlægejob.dk har fokus på alternative lægejobs, lægejobs i privat praksis, lægevikariater samt lægejobs i udlandet.
Mange af dem finder du ikke på de traditionelle jobsites for læger (fx. sundhedsjobs.dk, dagensmedicin.dk/job eller Ugeskrift for Læger/job.ugeskriftet.dk).
Så hvis du er fx. udkig efter et job i almen praksis, som vikarlæge i Norge, et job indenfor forskning, eller et lægejob i medicinalindustrien, så tag et kig her.