Læge søges til Novavi Lyngby -bliv en del af et tværfagligt team

Fonden Novavì

Arbejdssted Lyngby
Speciale Andet speciale
Ansættelsesstart Stillingen ønskes besat senest 1. marts 2023
Ansøgningsfrist Vi afholder løbende samtaler

Info om jobbet

Er du læge (evt. psykiater) med erfaring indenfor misbrugsbehandling og psykiatri – og vil du hjælpe med at opnå vores mål om, at alle skal leve et liv uden styrende rusmidler?

Så er det måske dig vi søger til en deltidsstilling som læge eller psykiater til vores ambulatorie i Lyngby, på 18,5 time ugentlig. Stillingen ønskes besat senest 1.marts 2023.

 


Om stillingen

Fonden Novavi søger en deltidslæge eller psykiater der vil være tilknyttet det ene af vores otte ambulatorier på Sjælland, beliggende i Lyngby, hvor vi tilbyder alkoholbehandling. Du bliver en del af lægegruppen, der udgøres af den øvrige lægestab, som er ansat i Novavis ambulatorier.

 

Som læge eller psykiater på ambulatorierne i Lyngby vil dine hovedopgaver være:

 • Behandlingsansvarlig for ambulatoriet
 • Udredningssamtaler og screening af alkoholpatienter
 • Abstinensbehandling og anden relevant farmakologisk behandling
 • Medicinansvarlig i samarbejde med ambulatoriets sygeplejersker
 • Servicering af patienter i andre Novavi ambulatorier ved telemedicin
 • Samarbejde med myndigheder ift. en helhedsorienteret behandlingsindsats
 • Oplæg om alkoholafhængighed og behandling for samarbejdspartnere kan forekomme.

 

Overordnede farmakologiske og behandlingsfaglige dispositioner aftales med den behandlingsansvarlige overlæge i Fonden Novavi, Signe Düring.  

 

Om dig 

 • Du er uddannet læge eller psykiater, gerne med erfaring inden for psykiatriområdet og misbrugsbehandling. Herunder viden om alkoholbehandling
 • Du bidrager med din faglighed i det daglige arbejde og som behandlingsansvarlig i ambulatoriet på de ugentlige behandlingskonferencer
 • Du er ambitiøs og har sans for kvalitet i dit arbejde
 • Du finder det attraktivt at arbejde tværfagligt, og bidrager hertil med din egen faglighed  
 • Du har fokus på en helhedsorienteret behandlingsindsats
 • Du bidrager konstruktivt til god trivsel og højt engagement
 • Du er en god ambassadør for Fonden Novavi og har evt. interesse i at holde oplæg om behandling, hvis muligheden opstår.

 

Vi tilbyder

På ambulatoriet i Lyngby kan vi tilbyde dig at blive en central del af et tværfagligt team bestående af sygeplejersker, en socialfaglig medarbejder og en sekretær. Vi arbejder i et sundt visionært miljø og har et højt fagligt niveau. Vi har fokus på, at patienterne og deres pårørende til enhver tid, får en velkvalificeret behandling, med respekt og omsorg for den enkelte. 

Vi har stort fokus på evidens og forskning og ambulatorierne i Novavi indgår bl.a. i forskningssamarbejde med Rigshospitalet, Syddansk Universitet og Statens Institut for Folkesundhed.  

 

Vi tilbyder desuden indføring i kognitiv adfærdsterapi og den motiverende samtale, samt mulighed for at være hovedbehandler for enkelte patientforløb, hvis du har interesse heri.

Du bliver en del af et tværfagligt team, hvor vi har behandlingskonferencer ugentligt og personalemøder hver 14. dag. Desuden modtager personalegruppen supervision.

 

Du får ligeledes mulighed for at sparre og samarbejde med hele lægegruppen, der mødes til faglige møder én gang om måneden.

 

I ambulatoriet har vi et godt samarbejde med de omkringliggende kommuner.

 

 

Om Fonden Novavi

Fonden Novavi har, som Danmarks største private udbyder af alkohol- og stofbehandling, mere end 60 års erfaring med behandling og forebyggelse af misbrug. Vores indsatser har som mål, at alle skal kunne leve et liv uden styrende rusmidler. Som behandlingstilbud værdsætter vi et nærværende, anerkendende og visionært miljø med et højt fagligt niveau, hvor vi primært arbejder ud fra en kognitiv referenceramme. Vi har fokus på, at de, der er i vores behandlingstilbud, til enhver tid får en velkvalificeret behandling med respekt og omsorg for den enkelte.

Fonden Novavi behandler i øjeblikket 20-25 % af alle der er i alkoholbehandling i Danmark på et af vores 8 ambulatorier på Sjælland. Udover alkoholbehandling tilbyder Novavi behandling for stofproblematikker, driver et Pensionat for hjemløse, og tilbyder behandling til børn og unge der er vokset op i familier med rusmiddelproblematikker. Ligeledes varetager vi misbrugsbehandlingen i 22 fængsler og arresthuse i Jylland, på Fyn og Sjælland i regi af Kriminalforsorgen. Novavi deltager desuden i forskningsprojekter med blandt andet Rigshospitalet og Statens Institut for Folkesundhed.

 

Ansættelsesvilkår 
Stillingen er på 18 ½ time om ugen. Arbejdstiden ligger i dagtimerne, men du skal være indstillet på at arbejde til kl. 19.00 hver mandag. Der er ikke arbejdstid i weekender og på helligdage. Aflønning sker med sammenligning til overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger, svarende til afdelingslægeniveau.  

 

Ansøgning 
Send din ansøgning, CV, autorisation samt anden relevant dokumentation til os via vores online rekrutteringssystem. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Leder for Novavi Lyngby og Novavi Køge, Tine Lunding Bergenhagen, tlf.nr. 23672667, mail tilb@novavi.dk

 

Stillingen ønskes besat senest 1. marts 2023, og vi afholder løbende ansættelsessamtaler. Vi forbeholder os derfor retten til at ansætte, og dermed lukke stillingsopslaget, hvis den rette kandidat findes.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist

Vi afholder løbende samtaler

Arbejdssted

Danmark
Region Hovedstaden
Lyngby
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest
Annonce ID: #2456, Offentliggjort: 2 weeks ago,