Læge søges til Novavi Frederikssund -deltid med stor frihed til hvornår du vil arbejde

Novaví

Arbejdssted Frederikssund
Speciale Andet speciale
Ansættelsesstart Snarest
Ansøgningsfrist Søg allerede i dag

Info om jobbet

Er du læge (evt psykiater) med erfaring indenfor misbrugsbehandling og psykiatri – og vil du hjælpe med at opnå vores mål om, at alle skal leve et liv uden styrende rusmidler?

Så er det måske dig vi søger til en deltidsstilling på 18,5 time som læge eller psykiater til vores ambulatorie i Frederikssund. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Som læge eller psykiater på ambulatoriet i Frederikssund vil dine hovedopgaver være:
  • Behandlingsansvarlig for ambulatoriet
  • Udredningssamtaler og screening af alkohol, stof og substitutionspatienter
  • Abstinensbehandling og anden relevant farmakologisk behandling
  • Medicinansvarlig i samarbejde med ambulatoriets sygeplejersker
  • Servicering af patienter i andre Novavi ambulatorier ved telemedicin
  • Samarbejde med myndigheder ift. en helhedsorienteret behandlingsindsats
  • Oplæg om rusmidler og behandling for samarbejdspartnere kan forekomme
 Overordnede farmakologiske og behandlingsfaglige dispositioner aftales med den behandlingsansvarlige overlæge i Fonden Novavi, Signe Düring.  

Om dig 
Du er uddannet læge (evt psykiater), gerne med erfaring inden for psykiatriområdet og misbrugsbehandling. Herunder viden om alkohol, stof og substitutionsbehandling.
Du bidrager med din faglighed i det daglige arbejde og som behandlingsansvarlig i ambulatorierne på de ugentlige behandlingskonferencer
Du er ambitiøs og har sans for kvalitet i dit arbejde
Du finder det attraktivt at arbejde tværfagligt, og bidrager hertil med din egen faglighed  
Du har fokus på en helhedsorienteret behandlingsindsats
Du bidrager konstruktivt til god trivsel og højt engagement
Du er en god ambassadør for Fonden Novavi og har evt. interesse i at holde oplæg om behandling, hvis muligheden opstår.
 
Vi tilbyder
På ambulatoriet i Frederikssund kan vi tilbyde dig at blive en central del af et tværfagligt team bestående af sygeplejersker, socialfaglige medarbejdere og sekretærer. Vi arbejder i et sundt visionært miljø og har et højt fagligt niveau. Vi har fokus på, at patienterne og deres pårørende til enhver tid, får en velkvalificeret behandling med respekt og omsorg for den enkelte. 

Vi har stort fokus på evidens og forskning og ambulatoriet i Frederikssund indgår pt. i følgende forskningsprojekter:

Virtual Reality-Assisteret Eksponeringsterapi ift. reduktion af lysten til at drikke og dermed nedsættelse af alkoholindtaget hos patienter med kendt alkoholafhængighed
F.I.A.T. – Forbyggende Indsatser mod Alkohol i Trafikken. Projektet udføres i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, Center for Rusmiddelforskning, Nordsjællands Politi, samt 5 kommuner, herunder Novavi Frederikssund, som repræsentant for kommunen.
 
Vi tilbyder desuden indføring i kognitiv adfærdsterapi og den motiverende samtale, samt mulighed for at være hovedbehandler for enkelte patientforløb, hvis du har interesse heri.

Du bliver en del af et tværfagligt team hvor vi har behandlingskonferencer ugentligt og personalemøder hver 14. dag. Ligeledes modtager personalegruppen supervision.

I Frederikssund varetager vi både alkohol, stof og substitutionsbehandling og har et tæt og godt samarbejde med kommunen.

Du får ligeledes mulighed for at sparre og samarbejde med hele lægegruppen, der mødes til faglige møder én gang om måneden.

Om Fonden Novavi
Fonden Novavi har, som Danmarks største private udbyder af alkohol- og stofbehandling, mere end 60 års erfaring med behandling og forebyggelse af misbrug. Vores indsatser har som mål, at alle skal kunne leve et liv uden styrende rusmidler. Som behandlingstilbud værdsætter vi et nærværende, anerkendende og visionært miljø med et højt fagligt niveau, hvor vi primært arbejder ud fra en kognitiv referenceramme. Vi har fokus på at de, der er i vores behandlingstilbud, til enhver tid får en velkvalificeret behandling med respekt og omsorg for den enkelte.

Fonden Novavi behandler i øjeblikket 20-25 % af alle der er i alkoholbehandling i Danmark på et af vores 8 ambulatorier på Sjælland. Udover alkoholbehandling tilbyder Novavi behandling for stofproblematikker, driver et Pensionat for hjemløse, og tilbyder behandling til børn og unge der er vokset op i familier med rusmiddelproblematikker. Ligeledes varetager vi misbrugsbehandlingen i 22 fængsler og arresthuse i Jylland, på Fyn og Sjælland i regi af Kriminalforsorgen. Novavi deltager desuden i forskningsprojekter med blandt andet Rigshospitalet og Statens Institut for Folkesundhed.

Ansættelsesvilkår 
Stillingen er på 18 ½ time og arbejdstiden ligger i dagtimerne. Du kan i høj grad fordele timerne som du ønsker i løbet af ugen. Der er ikke arbejdstid i weekender og på helligdage. Aflønning sker med sammenligning til overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger, svarende til afdelingslæge-niveau.  

Ansøgning 
Send din ansøgning, CV, autorisation samt anden relevant dokumentation til os via vores online rekrutteringssystem. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Leder for Novavi Frederikssund Jane Gade, tlf.nr. 40914723, mail jane@novavi.dk

 Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og vi afholder løbende ansættelsessamtaler. Vi forbeholder os derfor retten til at ansætte, og dermed lukke stillingsopslaget, hvis den rette kandidat findes.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist

Søg allerede i dag

Arbejdssted

Danmark
Region Hovedstaden
Frederikssund
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest
Annonce ID: #2455, Offentliggjort: 2 weeks ago,