En anderledes lægestilling i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

Arbejdssted Århus
Speciale Specialeuafhængigt
Ansættelsesstart 1. januar 2023 eller snarest derefter
Ansøgningsfrist 11. december 2022

Info om jobbet


Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune, søger 2 læger, der har lyst til at prøve kræfter med et anderledes speciale. Jobbet er som læge i Rusmiddelcenter Aarhus, hvor man arbejder med den medicinske behandling af byens mest udsatte borgere ud fra en bio-psyko-social sygdomsforståelse.

Der er en ledig fuldtidsstilling og en ledig deltids stilling. Arbejdstiden ligger i dagtimerne (8-16) og med vagt hver 4. weekend, også i dagtimerne.

Som læge i Rusmiddelcenter Aarhus arbejder du tæt sammen med både sygeplejersker og socialfaglige medarbejdere om at give en helhedsorienteret indsats til borgere i rusmiddelbehandling. Som læge er du ansvarlig for opioid-substitutionsbehandlingen og generel sundhedsfaglig rådgivning.

Vi har i Rusmiddelcenter Aarhus en Heroinklinik, hvor lægerne sammen med sygeplejersker forestår den højt specialiseret behandling med injektion af diacetylmorphin. Endvidere har lægerne på hverdage daglige opgaver med alkoholbehandling.

De lægefaglige opgaver løses gennem et veludviklet eksternt samarbejde og god koordinering med sundhedsvæsenets øvrige parter, først og fremmest praktiserende læger, psykiatrien, sygehusafdelinger, hjemmeplejen, apoteker og forsorgshjem


Din profil:

Vi søger læger, som:

 • har interesse og evner for at arbejde med mennesker med stof- og alkoholafhængighed
 • har empati for og evner at rummer nogle af vores mest kaotiske og udsatte borgere
 • har evner og vilje til tværfagligt samarbejde
 • har lyst til og evner for at bruge sin lægefaglige viden i mange kontekster og sammen med forskellige samarbejdspartnere
 • er indstillet på at indgå i projekt- og udviklingsopgaver
 • er god til at kommunikere.


Derfor skal du vælge os:


Vi tilbyder:

 • en arbejdsplads i løbende udvikling og tilpasning i takt med nye opgaver indenfor social- og sundhedsområdet
 • en arbejdsplads blandt engagerede kolleger, hvor du selv kan være med til at sætte dit præg på de mangeartede opgaver
 • et udfordrende, meningsfyldt og selvstændigt job med spændende alsidige opgaver og mange udviklingsmuligheder
 • relevant oplæring og uddannelse
 • tværfaglighed i centrum
 • samarbejde med dygtige og engagerede kolleger, der sikrer sparring og godt humør i hverdagen.


Løn og ansættelsesvilkår:


Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og Lægeforeningen/Foreningen af Speciallæger (FAS). Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Lægen vil få sit daglige arbejdssted i Rusmiddelcenter Aarhus, Sumatravej 3. Der vil også være arbejdsopgaver i Rusmiddelcentrets afdeling i Jægergårdsgade 66.

Ugentligt timetal: Fuldtid

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.


Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til læge Grete Budsted, tlf. 4185 6381 eller e-mail grbu@aarhus.dk , eller sundhedsfaglig leder Trine Sandholdt, tlf. 4187 4986 eller e-mail trsh@aarhus.dk


Ansøgning

Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Stillingsopslaget kan ses her En anderledes lægestilling i Aarhus Kommune – Aarhus Kommune (emply.com)
Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. CV og do-kumentation for uddannelse skal vedlægges ansøgningen.


Ansøgningsfristen
 er ansøgningsfristen er 11.december 2022.


Ansættelsessamtaler
 forventes afholdt den 15. december mellem 8 og 13.

Stillingen forventes tiltrådt 1. januar 2023, eller snarest herefter.


Om os

Sociallægeinstitutionen er en kommunal sundhedsfaglig konsulentenhed, som beskæftiger ca. 95 medarbejdere, hovedsagelig læger og psykologer, men også fysioterapeuter, ergoterapeuter, antropologer, socialfaglige professioner m.fl. En del af Sociallægeinstitutionens funktioner er således varetagelse af den lægefaglige indsats for misbrugere i kommunen i tæt samarbejde med Rusmiddelcenter Aarhus. Sociallægeinstitutionen er uddannelsesenhed for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.

Rusmiddelcenter Aarhus er tilbud til stof- eller alkoholafhængige borgere over 18 år i Aarhus Kommune. Centeret er et tilbud til udsatte voksne, og der arbejdes tværfagligt med målgruppens stof- eller alkoholafhængighed. Til at løse de lægefaglige opgaver i rusmiddelcentret leverer Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune, lægeressourcerne. Misbrugsbehandlingen består dels af en socialfaglig del, dels af en medicinsk del omfattende substitutionsbehandling i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.


Om Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!


Leder- og medarbejderroller

I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.

Søg jobbet her

Ansøgningsfrist

11. december 2022

Arbejdssted

Danmark
Region Midt
Århus
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest
Annonce ID: #2417, Offentliggjort: 1 week ago,