Læger til Akuttelefonen 1813

Ønsker du at være med til at visitere regionens borgere ved akut opstået sygdom?

Motiveres du af at lytte, skabe tryghed og sikre borgeren den rette hjælp til rette tid? 

Og kan du se dig selv arbejde med den akutte del af et samlet sundhedsvæsen, hvor det handler om at rådgive regionens borgere?

Så er du måske vores nye lægekonsulent på Akuttelefonen 1813.

Nøgleperson ved akut sygdom og skade

Som læge på Akuttelefonen 1813 er du en del af en Danmarks største vagtcentraler, der dækker en række funktioner.

Du er tilknyttet et team af speciallæger, læger i hoveduddannelse samt sygeplejersker. Du bliver også kollega med vores 1-1-2 del, hvor der både er paramedicinere, behandlere og dispatchere samt anæstesilæger ansat. Der er derfor rig mulighed for sparring med andre relevante faggrupper.

Som læge på Akuttelefonen 1813 er dine opgaver, at:

  • Varetage den borgerrettede telefoniske rådgivning og visitation af opkald omkring akut sygdom og skade.
  • Iværksætte behandling indenfor fastlagte rammer på baggrund af foto- og videofunktion.
  • Iværksætte udredning og behandling sammen med de kommunale akutfunktioner bl.a. på baggrund af opkald fra primær sektor og bosteder.
  • Udføre kørende hjemmebesøg med diagnostik, behandling og visitation af borgere med akutopstået sygdom og tilskadekomst.
Vi vægter tværfaglighed og sparring højt. Der er derfor mulighed for sparring i vagterne med vores rådgivende læger, der superviserer sygeplejersker og læger på 1813.

Derudover er der mulighed for sparring med sygeplejersker, paramedicinere, behandlere og anæstesilæge på 1-1-2 i alle vagter.

Vi samarbejder tæt med hospitalerne og den primære sektor. Vores faglige udvikling sker i tæt samarbejde med specialerne og akutmodtagelserne/akutklinikkerne.

Derudover har vi en praksiskonsulent tilknyttet som vi samarbejder med omkring den faglige udvikling i samarbejde med almen praksis.

Ved ansættelse skal du igennem et obligatorisk introduktionsprogram, som omhandler visitering på 1813 og anvendelse af vores digitale redskaber. Akutberedskabet er en digital arbejdsplads, og vi vægter derfor udvikling af de digitale kompetencer højt.

Er du speciallæge i almen medicin, vil det være muligt på sigt at varetage funktionen som rådgivende læge efter et kompetenceudviklingsforløb.

Vi afholder endvidere faste personalemøder for lægerne tilknyttet 1813.

Vores krav og forventninger til dig

Vi samarbejder på Akuttelefonen tæt på tværs af fagligheder kompetencer. Vi forventer derfor at du kan indgå i vores tværfaglige team samtidig med du kan udvise en høj grad af selvstændighed.

Som læge ved Akuttelefonen 1813 er det derfor også et krav, at du har erfaring med at håndtere patienter med almen og akutmedicinske problemstillinger, med udgangspunkt i, at du enten er:

  • Speciallæge i almen medicin, intern medicin med akut erfaring eller akut medicin
  • Læge ansat i hoveduddannelsesforløb i almen medicin i fase 2 eller 3.
Vi forventer desuden, at du har interesse for og gerne erfaring med telefonvisitation og kan se dig selv at være med til at udvikle Akuttelefonen 1813. Din aktive deltagelse i virksomhedens kvalitets- og udviklingsarbejde er ligeledes vigtig og værdsat.

Du har en systematisk, struktureret og løsningsorienteret arbejdsform og drives af at arbejde i et dynamisk arbejdsmiljø. Du er derudover klar på og i stand til at træffe beslutninger i akutte situationer. 

Du skal have stærke digitale kompetencer, og være fuldt fortrolig med IT samt kunne arbejde effektivt i et digitalt set up.

Som person er du imødekommende og tillidsskabende; du sikrer, at borgeren altid kommer i første række og du formår at kommunikere klart og professionelt. Du formår at skabe tryghed hos borgerne i deres kontakt med os.

Krav til timeantal og vagter

Du skal som minimum have 24 timers vagttjeneste pr. måned. Halvdelen skal være i weekenderne og helligdage, og du skal have en nattevagt pr. måned.

Dine vagter skal primært fastsættes i et fast rul, og du skal have godkendt din ferieafvikling. Planlægning af dette sker i tæt samarbejde med vores vagtplanlægningssektion.

Du bliver ansat som timelønnet. Løn (A-indkomst) og ansættelsesvilkår er fastsat gennem aftale indgået af RLTN med Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger for timelønnede læger ansat til akuthjælp i Region Hovedstaden.

Vi vægter vores faglige miljø og drift højt, hvorfor vi kun tilbyder ansættelse, hvis man kan indfri ovenstående minimumskrav til vagtdeltagelse.

Et arbejde der giver mening, fordi det handler om liv 

Akutberedskabet i Region Hovedstaden har til formål at skabe et sammenhængende akutberedskab for borgerne. Vores opgaver består bl.a. af at modtage opkald til Akuttelefonen 1813 og 1-1-2 og disponere ambulancer og akutlægebiler.

Akutberedskabet står også for planlægning og operativ ledelse af regionens tværgående sundhedsberedskab. Vi bedriver forskning, fx hjerteløberprojektet og kunstig intelligens og hjertestop.

Virksomheden har primært til huse i Ballerup, men er geografisk spredt på flere destinationer, hvor blandt andet akutlægebilerne har baser. Dit arbejdssted vil være i Ballerup. 

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle, der kan se sig selv i stillingen til at søge. 

Yderligere information 

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte enhedschef på Akuttelefonen 1813, Marie Baastrup på telefon: 2267 4299 eller mail marie.baastrup@regionh.dk 

Yderligere oplysninger om 1813 og Akutberedskabet kan findes på www.regionh.dk/akutberedskabet

Du er også velkommen til at kontakte os om muligheden for at komme på besøg i vagtcentralen og følge en kollega.

Ansøgningsfrist

Upload din motiverede ansøgning og CV senest søndag d. 15. august 2021. Der vil løbende blive indkaldt til samtaler. Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 13/07/2021
  • Land: All

Relaterede annoncer

Nytlægejob.dk har fokus på alternative lægejobs, lægejobs i privat praksis, lægevikariater samt lægejobs i udlandet.
Mange af dem finder du ikke på de traditionelle jobsites for læger (fx. sundhedsjobs.dk, dagensmedicin.dk/job eller Ugeskrift for Læger/job.ugeskriftet.dk).
Så hvis du er fx. udkig efter et job i almen praksis, som vikarlæge i Norge, et job indenfor forskning, eller et lægejob i medicinalindustrien, så tag et kig her.