Overleger, Kvinnesykdommer og fødselshjelp, Bergen, Norge

Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus, Bergen, Norge, søker 5 overleger til Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus er regionssykehus for Helseregion Vest og sentralsykehus for Vestland fylke. Vi har universitetsfunksjon og driver forskning innen fagområdet gynekologi og fødselshjelp.

Klinikken har fire avdelinger: fødeavdelingen, gynekologisk avdeling (delt i seksjon for generell gynekologi og kreft), fostermedisin/ultralyd og assistert befruktning. Vi har årlig ca 4700 fødsler og rundt 3000 operative inngrep.

Som overlege ved Kvinneklinikken vil du ha et selvstendig faglig ansvar og vere veileder for LIS, en viktig rolle ved gjennomføring av den nye utdanningsmodellen. Alle leger deltar i fagutvikling og undervisning. Jobben ininnebærer stor faglig interesse og engasjement. Vi har alltid fokus på pasientrygghet, kompetanse, faglig utvikling og brukermedvirkning.

Kvinneklinikken skal flytte inn i nytt bygg i 2023 og vi arbeider med løsninger for framtiden. Det er derfor viktig at du som overlege kan bidra positivt inn i utviklingsprosjekt og forbedringsarbeid.

I tiden fremover har vi behov for å styrke overlegebemanningen. Vi har høy klinisk kompetanse kombinert med forskningsaktivitet og kan tilby en utfordrende arbeidshverdag med god mulighet for karriereutvikling. Vi har også et hyggelig kollegium som ønsker nye leger velkommen!

Kvalifikasjoner:

  • Medisinsk embetseksamen
  • Norsk autorisasjon
  • Spesialistgodkjenning i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer 

Kontraktstype:

  • 100 % fast stilling som overlege
  • Lønn i henhold til norsk tariffavtale, avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner.

Vi tilbyr:

  • Vi tilbyr varierte og utfordrande arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og høyt tempo
  • Lønn iht gjeldende overenskomst
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Flere informasjoner:

Agnethe Lund, klinikkoverlege, +47 9369 1805, agnethe.lund@helse-bergen.no

Hvordan søke?
Du må registrere cv og søknad under ledige stillinger på våre nettsider www.helse-bergen.no/jobbsok - se:

Husk å koble CV og søknad til aktuell stilling. Attester og vitnemål medbringes dersom intervju.
Søknadsfrist er 13.10.2021.Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Send til en ven

Oprettet d: 26/09/2021
  • Land: All
Nytlægejob.dk har fokus på alternative lægejobs, lægejobs i privat praksis, lægevikariater samt lægejobs i udlandet.
Mange af dem finder du ikke på de traditionelle jobsites for læger (fx. sundhedsjobs.dk, dagensmedicin.dk/job eller Ugeskrift for Læger/job.ugeskriftet.dk).
Så hvis du er fx. udkig efter et job i almen praksis, som vikarlæge i Norge, et job indenfor forskning, eller et lægejob i medicinalindustrien, så tag et kig her.