Yngre Læger til dækning af aften/nattevagter og weekendvagter

Rolige vagter og god betaling. 
 
Centret dækker to særlige områder indenfor psykiatrien i Region Hovedstaden. 
 
Afdeling M har patienter indlagt med dobbeltdiagnoser dvs. svære psykiske lidelser i kombination med stof- og alkoholafhængighed. Patienterne har typisk et længerevarende forløb på 2-3 måneder, hvor en særlig hjørnesten i behandlingen er kognitiv terapi. 
 
Afdeling R har regionsfunktion i retspsykiatri og huser i særlig grad patienter, der er idømt en dom til anbringelse og er typisk indlagt i 3-5 år. Centret har ingen akut modtagefunktion. Alle indlæggelser er planlagte og foregår i dagtiden i hverdagene. 
 
Bagvagten varetages delvis af H3 læger i uddannelsesstilling på Afdeling M og overlæger på Afdeling R. Der er to åbne retslige afsnit og otte lukkede retslige afsnit og tre integrerede afsnit for dobbeltdiagnoser. Afdeling M har enkelte YL, der deltager i forvagten. Afdeling R har aktuelt to yngre læger fastansat. For at kunne aflaste disse få yngre læger, idet disse stillinger ikke kan dække alle aften/nattevagter (15.30 til 08.00) og weekender (lørdage 9.00 -9.00 søndage 9.00-08.00), søger vi derfor YL, der kan dække vagter.  
 
Kendskab til psykiatrien er en fordel men ingen betingelse, idet der meget ofte er brug for almen henholdsvis intern medicinsk kunnen, idet vores patienter for en ikke ubetydelig del også har diabetes, hypertension, KOL, hepatitis m.m. 
 
Vi tilbyder: 
Hvis du i forvejen er ansat i en fuldtidsstilling, vil du aflønnes med lønart 200 dvs. overarbejdsbetaling. 
 
Vi tilbyder betalt introduktion 1-2 hverdage, hvor du oprettes i vores systemer og introduceres til vagtværelse, afsnittene og øvrige vagtforhold, herunder også introduktion til psykiatriloven, hvis du har brug for det. Vagterne er som reglen forholdsvis ubelastede.  
 
I weekender går bagvagten stuegang på de lukkede retslige afsnit og eventuelt tvangstilbageholdte patienter på Afdeling M. I hverdagene går bagvagten aftenstuegang på de lukkede retslige afsnit. 
 
De respektive vagter udbydes 35-40 dage før en månedsplan skal ligge fast til de tilknyttede læger og fordeles efter først-til-mølle-princippet. Der er mulighed for fuldtidsansættelse, hvis man ønsker dette. 
 
Vi håber at høre fra dig. Du er velkommen til at ringe eller skrive til enten klinikchef Thomas Schütze, tlf. 61786645, mail: thomas.schutze@regionh.dk eller klinikchef Jakob Krarup, tlf. 20 35 86 48, mail: jakob.krarup@regionh.dk
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Send til en ven

Oprettet d: 27/02/2018
Redigeret d 20/03/2018
  • Land: Roskilde, Psykiatrisk center Sct Hans , All

Relaterede annoncer

  • Betalt survey om postpartum depressioner
    Betalt survey om postpartum depressioner
    12/06/2018

    Firmaet M3 udfører markedsundersøgelser blandt sundhedspersonale.De er i øjeblikket i gang med en undersøgelse om behandlingen af post-partum depressioner, og mangler psykiatere og...