Priser & Vilkår

På nytlægejob.dk kan optages annoncer for jobs til læger og lægevikariater til medicinstuderende. Annoncer skal afspejle aktuelle, konkrete jobs.

Annoncepriser per kategori (14 dages annonce):

    Almen praksis & Lægevagt..........0 kroner

    Akutmedicin..............................0 kroner

    Anæstesi...................................0 kroner

    Intern medicin & kardologi..........0 kroner

    Kirurgi (alle)..............................0 kroner

    Neurologi & oftalmologi..............0 kroner

    Psykiatri...................................0 kroner

    Pædiatri....................................0 kroner

    Administrative job.....................0 kroner

    Forskning & Undervisning...........0 kroner

    Medicoindustrien........................0 kroner

    Humanitære organisationer.........0 kroner

    Vikarbureauer for læger.............0 kroner

    Norge, Sverige, Grønland, Færøerne...0 korner

    Australien, UK, USA, NZ............0 kroner

   Andre lægejobs........................0 kroner

 

  

Firmaer der ønsker at indrykke annoncer for generelle muligheder for jobsøgning eller andre firmaer kan få optaget annoncer og bannerreklamer må betaling. Kontakt nytlægejob.dk for at høre om mulighederne.

Nytlægejob.dk forbeholder sig ret til at slette gratis annoncer som ikke lever op til de almindelige vilkår, overholder lægeforeningens etiske retningslinjer, eller af tekniske og andre årsager.