Priser & Vilkår

På nytlægejob.dk kan optages annoncer for jobs til læger og lægevikariater til medicinstuderende.

Reglerne er simple:

Spørgsmål kan stilles til support@nytlaegejob.dk . Al kontakt er i øvrigt online.