Priser & Vilkår

På nytlægejob.dk kan optages annoncer for jobs til læger og lægevikariater til medicinstuderende.

Vilkårene er simple:


Spørgsmål kan stilles til support@nytlaegejob.dk .

 

 

Nytlægejob.dk har fokus på alternative lægejobs, lægejobs i privat praksis, lægevikariater samt lægejobs i udlandet.
Mange af dem finder du ikke på de traditionelle jobsites for læger (fx. sundhedsjobs.dk, dagensmedicin.dk/job eller Ugeskrift for Læger/job.ugeskriftet.dk).
Så hvis du er fx. udkig efter et job i almen praksis, som vikarlæge i Norge, et job indenfor forskning, eller et lægejob i medicinalindustrien, så tag et kig her.