Ph.d. studerende til RESPECT 2.0 projekt på BørneUngeKlinikken og Bonkolab på Rigshospitalet

I Danmark diagnosticeres ca. 200 børn årligt med kræft, af disse er ca. 80-100 i aldersgruppen 6-18 år. Det børne- og ungeonkologiske speciale er karakteriseret ved længerevarende behandlings- og plejeforløb. Behandlingsforløbene kræver en høj grad af koordinering, vejledning, samt sociale- og pædagogiske tiltag og ikke mindst opretholdelse af kontakt til barnets eller den unges skole og klassekammerater.

Siden 2013 har børn i alderen 6-18 år behandlet på Rigshospitalet (Vestdanmark) som en del af en nationalt interventionsprojekt fået besøg af deres klassekammerater, mens behandlede børn i Odense, Århus og Ålborg (Østdanmark) har deltaget som kontrolgruppe, uden at børnene har fået besøg af deres klassekammerater.

Dette vil vi nu lave om på i et nationaltudviklingsprojekt RESPECT 2.0 (REhabiliation including Social and Physical function and Education in Children and Teenagers with cancer).

Din primære opgave er, at varetage den nationale implementering af RESPECT projektet i et nyt projekt, RESPECT 2.0. Dine primære arbejdsopgaver er afdækning af forudsætningerne for implementeringen på de forskellige afdelinger, samarbejde med de forskellige afdelinger om implementeringsprocessen, tilrettelæggelse af undervisningsprogrammer for personalet, learning-lab træning og onsite træning af personale, oprettelse af lokal proceduren for transport, procedure ved børns dødsfald m.v. samt en evaluering af den nationale implementering. Som et led i dette arbejde bliver du også daglig leder af projektet, der primært udføres af sygeplejersker på de forskellige afdelinger i landet.

Interventionen består af to centrale komponenter:
    Undervisning i barnets klasse om kræft og kræftbehandling, foretages af projektsygeplejersker.
    Udnævnelse af to klassekammerater som ambassadører, der skiftevis besøger barnet på hospitalet hver 14 dag under indlæggelse og deltager i barnets uddannelse og træning på hospitalet. Dette varetages af projektsygeplejersker.

Overordnet vurderes effekten af udviklingsprojektet ved måling af, i hvor stor grad de to interventionskomponenter implementeres nationalt, samt en evaluering af implementeringsforløbet.

Som noget nyt, vil vi også gerne optimere de eksisterende interventionstiltag ved at udvikle nye tiltag f.eks. undervisning når barnet kommer retur til skoleklassen igen efter end behandling o.l..

Det videnskabelige arbejde vil være relateret til følgende:
    Afdækning af barriere og muligheder i forhold til national implementering
    Evaluering af den nationale implementering af RESPECT 2.0 baseret på kvalitets- og sikkerhedsmål, såvel ved en formativ som en summativ evaluering
    Feasibility studie af nye udviklingstiltag i RESPECT 2.0 projektet

Formålet med den videnskabelige stilling vil primært være:
    Varetagelse af den nationale implementering.
    Indsamling af relevante forskningsdata samt indgå i den daglige drift af projektet og fundraising.
    Analyse, bearbejdning, samt formidling af resultater på et nationalt og internationalt niveau.
    Indgå i samarbejde med projektets øvrige medarbejdere og ledelse.
    Medvirke til udvikling af den internationale viden om betydningen af børns sociale relationer under sygdom.

Stillingen kan søges som en 3-årig ph.d. stilling.

Der er udarbejdet projektbeskrivelse for projektet. Denne kan rekvireres ved henvendelse til hanne.baekgaard.larsen@regionh.dk.

Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer:
    Sundhedsfagligbaggrund og uddannelse på kandidatniveau f.eks., sygeplejerske eller læge kombineret med folkesundhed, sociologi, polit., ledelse og organisation el.lign.
    Erfaring med såvel kvantitative som kvalitative analysemetoder, samt processtyring og evaluering
    Erfaring med videnskabeligt arbejde og forskning
    Gode engelskkundskaber

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Ansøgningen bedes indeholde følgende:
    Motiveret ansøgning
    CV
    Publikationsliste samt en publikation.

Er du interesseret i yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte daglig leder af RESPECT projektet 2.0 post.doc Hanne Bækgaard Larsen på tlf: 35459647.

Din arbejdsplads vil være på Bonkolab på Rigshospitalet, men der må påregnes rejseaktivitet til de øvrige børneonkologiske afdelinger i Danmark.

Læs mere om børneonkologisk afdeling på www.paediatri.rh.dk/

Ansøgningsfrist den 26. feb. kl.12. Stillingen kan besættes fra 1. marts eller snarest herefter.

Søg stillingen via linket.Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Send til en ven

Oprettet d: 14/02/2019
Redigeret d 14/02/2019
  • Land: All

Relaterede annoncer