Vikariat 6 mnd som fastlege i Luster -NORGE

Fastlegevikariat i Luster kommune

Vi har ledig ALIS/Fastlege-vikariat (grunnet permisjon) 11.02.2019 - 18.08.2019 ved Luster legekontor for søker som er ferdig med LIS1/turnus. Pasientlista er på 750 med 5 arbeidsdager i uken kl.08’00-15’15. Fastlønn eller næringsdrift alt etter ønske. Årslønn:  873.000(ikke-Spesialist) / 925.000(Spesialist). Vaktforpliktelse 1 legevakt/uke, fler om det ønskes,  type kommunal beredskapsvakt med liten og relevant belastning på vakten. Det er per dags dato ikke tillagt offentlige oppgaver tilknyttet stillingen. Tilbud/kommunalt ønske om at vikaren deltar på betalt Akuttkurs i Legevaktsmedisin incl. lønn på kursdager. Tilknyttet hovedveileder 4 timer/måned med fast veiledning samt ad hoc-veiledning v/behov (åpen-dørs-prinsipp på hele Legekontoret). Tjenesten er godkjent som tellende tjeneste i spesialisering.

Luster legekontor består av åtte fastleger og en turnuslege. Hvorav en er spesialist i nevrokirurgi, tre er erfarne spesialister i allmennmedisin, mens de andre er innunder spesialisering.
Legekontoret har i årevis hatt fokus på fagutvikling og internundervisning. Vi har et godt inkluderende og stabilt arbeids/utdanningsmiljø med engasjerte kollegaer og «open dørs»-prinsipp for veiledning. Konsistent gode tilbakemeldinger på utdanningsmiljøet frå ALIS, LIS-leger samt med.stud.. Legene har morgenmøte 30 min daglig hvor vaktarbeidet og/eller interessante/problematiske case er tema. Hver torsdag er det smågruppe-undervisning en time for legene.
Legekontoret har kommunal beredskapslegevakt med hjemmevakt og utrykning ved behov. Sykepleier betjener legevaktsentralen med god lokalkunnskap, så liten belastning på natt (typisk vekking <15-20% av vaktene).

Legekontoret er godt utstyrt. Eget rom for gynekologi, ØNH, Ultralyd samt EKG/Spiro-/Tympanometri/Holter-EKG/24timers BT. I tillegg egen godt utstyrt legevaktsbil, sømløst samarbeide med ambulansetjenesten i samme bygg på legevakt. Stabil velfungerende KAD-avdeling med 2 ØHD senger og daglig visitt av lege.

Send søknad samt CV m/referanser til:mortenhojlund@yahoo.com.  PM/mobil 466 68 973   Fagutvikler/Fastlege Morten Larsen om du ønsker mer informasjon om kommende kollegaer, kontoret eller vikariatet ditt! - Del gjerne!

Søknadsfrist 18.11.2018.

Om kommunen/kontoret:
Luster legekontor er lokalisert i Helsesenteret i Gaupne der og hele eining Helse held til. Kommunen driver legekontoret mot refusjon av basistilskudd.(Kommunal O-løsning).
Luster kommune ligger ved Sognefjorden og har vel 5000 innbyggere. I kommunen finn en naturperler som Jostedalsbreen, Jotunheimen og Breheimen, og det er svært gode vilkår for aktivt friluftsliv (klatring, ski, fjell) vinter og sommer i perioden. Det er full barnehagedekning, en desentralisert skolestruktur, en aktiv regional musikkskole, idrettshall, bade og svømmeanlegg skisenter m.m. Bolig i gå-avstand til Legekontoret. Ca. 40min kjøring til nærmeste flyplass (Sogndal- Haukåsen).


Kontakt e-mail : mortenhojlund@yahoo.com


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 30/10/2018
Redigeret d 08/11/2018
 • Land: Denmark

Relaterede annoncer

 • Fastlegevikariat - Straume legesenter, Norge
  Fastlegevikariat - Straume legesenter, Norge
  18/11/2018

  Vikariat inntil 100% fra 1. januar 2019. Veldrevet legepraksis med 6 fastleger og turnuslege. Listelengde pt 1250 pasienter. Infodoc Plenario journalsystem.Tilknyttet Helsenorge.no...

 • Dermatolog til vikariat ved Oslo Syd hudlegeklinikk
  Dermatolog til vikariat ved Oslo Syd hudlegeklinikk
  08/11/2018

  Oslo Syd hudlegeklinikk søker dermatolog til vikariat for dr. Bjørn E. Bondevik med snarlig tiltredelse. Vikariatet har en estimert varighet på tre måneder, fra 1.november 2018 - 1...