Speciallæge i neurologi søges til konsulentarbejde i botilbud og fond

Jonstrupvang og Elsass Fonden søger speciallæge i neurologi, der kan hjælpe med neurologisk tilsyn af voksne med cerebral parese (CP) to dage om måneden.


Om Jonstrupvang
Jonstrupvang er et bo- og dagtilbud for voksne mennesker med CP i Værløse. Der bor 46 personer, mens dagtilbuddet rummer 25 fuldtidspladser.

På Jonstrupvang er der 100 ansatte fordelt på pædagogisk og sundhedsfagligt personale, terapeuter, køkken/rengøring, pedeller, administrativt personale og ledere.

Beboerne tilhører gruppen af voksne med CP, der ikke har gangfunktion, og mange af beboerne har store kognitive udfordringer.

Det er dog et krav for at bo på Jonstrupvang, at beboerne skal kunne tage beslutninger om elementer i eget liv, eksempelvis hvad de gerne vil have at spise, hvilket tøj de vil have på og om de vil i biografen eller teateret m.m.

Beboerne på Jonstrupvang er kendetegnet ved, at de har accepteret deres handicap og opholder sig på det samme sted i længere tid. De er samtidig begunstiget af en elektronisk udvikling, som til stadighed giver dem nye muligheder for at styre hverdagsopgaver som f.eks. lys, lyd og varme via fjernbetjeninger.

Beboerne på Jonstrupvang elsker at have det sjovt og blive overrasket, og de gør, hvad de kan for, at vi alle kan leve op til vores motto: ”Forvent det utænkelige”.

Alle beboere er tilknyttet en praktiserende læge, der tager sig af de helt almindelige sygdomme. Det er dog vores erfaring, at de praktiserende læger ikke har den store viden om CP. Vi har derfor sideløbende altid haft ansat en speciallæge med viden og interesse for voksne med CP, der har kunnet gennemgå beboerne og hjælpe dem med de nødvendige undersøgelser og behandling og den nødvendige medicinske behandling, der relaterer sig til deres CP.

Vores behov for speciallæge i neurologi er en dag om måneden ca. fra kl. 09:30 til 15:30 – alternativt to dage om måneden fra kl. 13:00 til 16:00.

Indholdet på dagene er en årlig gennemgang af beboerne. Derudover vil der være akutte sager og opfølgning på igangværende behandling og undersøgelser. Vi har en sygeplejerske ansat, der vil deltage og tilrettelægge dagene.
Kontaktpersoner, fysioterapeuter, ergoterapeuter og pårørende vil deltage efter behov.

Om Elsass Fonden
Elsass Fonden er en privat fond, der har som formål at hjælpe med at øge livskvaliteten for mennesker med CP. Det sker gennem økonomisk støtte til 1) enkelte personer og familier med CP, 2) projekter der kan bidrage til øget deltagelse og aktivitet for mennesker med CP og 3) forskning. Fonden udfører derudover også egen forskning og generer derigennem viden, som bliver omsat til konkrete tiltag som kurser, nye metoder og træning.

Fonden har lidt over 40 ansatte, heraf 12 der arbejder med forskning i relation til forskellige aspekter af CP, og 20 terapeuter og psykologer der arbejder med at overføre viden til praksis, der kan hjælpe personer med CP.

Fonden har behov for, at der også tilknyttes en neurolog med henblik på neurologisk konsultation for voksne med CP, der kommer i kontakt med fonden. Derudover er der behov for en neurolog, der kan hjælpe med løbende forskningsprojekter i relation til bl.a. neurologisk undersøgelse og forskningsbetingede ændringer i medicinering. Behovet er varierende, men svarer gennemsnitligt til én arbejdsdag om måneden. Dette kan tilrettelægges efter aftale.

Kvalifikationer

Ansøger skal være uddannet eller under uddannelse som speciallæge i neurologi. Forudgående praktisk erfaring med CP vil være en fordel, men er ikke en forudsætning. Der vil blive sikret oplæring og efteruddannelse i CP i forbindelse med ansættelsen.

 • Der vil i øvrigt blive lagt vægt på følgende:
 • Interesse for cerebral parese
 • Interesse i at indgå i forskningsprojekter
 • Interesse for at formidle viden til såvel fagpersoner som pårørende
 • Åben og energisk personlighed

Løn
Konsulentløn på timebasis (ifølge overenskomst: 719,93 kr pr. time)
Arbejdsbeskrivelse

 • Følgende opgaver vil indgå i stillingen:
 • Klinisk ansvarlig ved forskningsprojekter foretaget af Elsass Fonden på Jonstrupvang
 • Klinisk ansvarlig for undersøgelse, behandling og rådgivning om CP til beboere, pårørende og medarbejdere på Jonstrupvang
 • Klinisk undersøgelse af voksne med CP i forbindelse med forskningsprojekter i Elsass Fonden
 • Samtaler og vejledning af voksne med CP og deres familier i Elsass Fonden
 • Hjælp til terapeuter i Elsass Fonden i relation til lægefaglige problemstillinger
 • Formidling af viden til fagpersoner, personer med CP og pårørende til personer med CP

Ansøgning
Ansøgningen skal skrives på dansk og indeholde følgende information:
    Fuldt CV med navn, adresse, telefonnummer, e-mail, tidligere og nuværende ansættelser
    Evt. publikationsliste
    Dokumentation af uddannelse

Ansøgningsprocedure

Yderligere information kan fås ved henvendelse til professor Jens Bo Nielsen, Elsass Fonden på jbnielsen@sund.ku.dk og Kim Frederiksen, Jonstrupvang på kinofr@regionh.dk.

Information om Elsass Fonden kan findes på: www.elsassfonden.dk.

Information om Jonstrupvang kan findes på: www.jonstrupvang.dk.

Deadline for ansøgning er den 31. januar 2020 kl. 12:00 på job@elsassfonden.dk.
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 13/01/2020
Redigeret d 13/01/2020
 • Land: All

Relaterede annoncer