Neurologisk lægekonsulent

Som lægekonsulent i Ankestyrelsen er din primære opgave at udarbejde skriftlige, lægefaglige vurderinger inden for dit speciale, i konkrete arbejdsskadesager. Det kan fx være en vurdering af omfanget af varigt mén, årsagssammenhæng mellem påvirkning og skade, eller en skades indflydelse på den skadelidtes erhvervsevne. 

Du skal også deltage som rådgivende lægekonsulent på ankemøder, hvor sagerne bliver afgjort af vores jurister og to beskikkede medlemmer (lægmænd). På mødet skal du komme med din lægefaglige vurdering i sagen, og juristen eller de beskikkede har mulighed for at stille uddybende spørgsmål. 

Derudover indebærer arbejde som lægekonsulent at give møde i retssager, hvor Ankestyrelsen er part, og at deltage i andre møde- og undervisningsaktiviteter i styrelsen. 

Vi tilbyder dig spændende, faglige udfordringer som del af vores lægekonsulentteam. Du vil få et grundigt introduktionsforløb, hvor du vil få tilknyttet både en lægefaglig og en juridisk tutor. 

Din profil 

Vi lægger vægt på, at du 


  • er uddannet speciallæge i neurologi 

  • har et højt fagligt niveau 

  • er en god formidler, der kan forklare de medicinske sammenhænge til jurister og lægmænd 

  • er god til at samarbejde. 


 

Det vil være en fordel, men er ikke et krav, hvis du har kendskab til reglerne på arbejdsskadeområdet. 

Vi arbejder digitalt med alle arbejdsskadesager. Det er derfor nødvendigt, at du kan sætte dig ind i digitale arbejdsgange. Vi arbejder i Adobe, Public 360 og i Outlook. 

Vi gør opmærksom på, at du ikke samtidig med ansættelsen i Ankestyrelsen kan være ansat i et forsikringsselskab. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Ansættelse sker efter overenskomsten for speciallæger i staten. 

Timetallet aftales nærmere, men kan være op til 15 timer pr. uge. 

Arbejdet foregår skriftligt og udføres hjemmefra, bortset fra mødeaktivitet. Ankemøder foregår onsdag og torsdage fra kl. 10.00 eller 14.00. Du vil skulle deltage ca. 1-2 gange årligt. Møderne foregår i København. Deltagelse i retssager vil kunne ske i hele landet. Du vil få betalt dine rejseudgifter til deltagelse i møder og retssager. Rejsetiden indgår ikke i din arbejdstid. 

 

Stillingen ønskes besat snarest muligt. 

Yderligere oplysninger 

Hvis du vil vide mere om arbejdet som lægekonsulent, kan du kontakte ankechef Lisbet Jensen, lje@ast.dk, telefon 61 89 74 42 eller koordinerende lægekonsulent Michael Bjørn Russell, mbr@ast.dk, telefon 40 17 15 53. 

 

Du kan læse mere om Ankestyrelsen på www.ast.dk 

Ansøgning 

Du søger stillingen via linket på vores hjemmeside http://ast.dk/om-ankestyrelsen/ankestyrelsen-som-arbejdsplads/job-i-ankestyrelsen 

Du skal uploade din ansøgning, cv, dokumentation for speciallægeuddannelse og andre relevante bilag senest den 2. april 2018

Om Ankestyrelsen 

Ankestyrelsen er en uafhængig styrelse under Økonomi- og Indenrigsministeriet og klageinstans på social-, børne-, familie-, beskæftigelses- og arbejdsskadeområdet. Derudover fører vi tilsyn med regioner og kommuner, laver analyser, vejledning og undervisning. Vi er også sekretariat for seks uafhængige nævn. Vi har til huse i København, Ringsted og Aalborg. Samlet er vi mere end 500 medarbejdere, som går op i høj kvalitet i opgaveløsningen og kollegial sparring, og vi har en uhøjtidelig omgangsform. Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Send til en ven

Oprettet d: 13/03/2018
Redigeret d 13/03/2018
  • Land: København, Ringsted, Aalborg, Denmark