Reaktionsstyrkelæge ved Frømandskorpset og Jægerkorpset (2 stillinger)

Har du lyst til at være en del af den sundhedsfaglige støtte til Frømandskorpset eller Jægerkorpset ved siden af din civile karriere? – Så har du nu muligheden.

Forsvarets Sanitetskommando søger to læger af reserven til ansættelse på reaktionsstyrkekontrakt og tilknyttet én af de to Special Operation Forces.

Om os
Frømandskorpset (FKP) og Jægerkorpset (JGK) er Forsvarets højt specialiserede styrker som arbejder i belastende miljøer, i vand og på land, fra nord til syd, hvilket stiller store krav til den enkelte soldats fysik, faglighed og personlige profil. Samtidig foregår arbejdet i et dynamisk miljø, ofte isoleret fra andre styrker, med højt tempo som indimellem stiller store krav til innovative løsninger og teamwork. Da funktionerne kræver resultater ud fra et ofte ukomplet informationsbillede fordres stor fleksibilitet af den enkelte.

Om stillingen
Som SOF læge bliver du være ansat under Forsvarets Sanitetskommando (FSK) med primær tjeneste knyttet enten til FKP eller JGK. I begge korps er der ansat en overlæge med fast tjenestested i henholdsvis FKP og JGK. Du kommer til at arbejde under dennes ledelse og sammen med tre andre SOF læger.

Du skal primært støtte det sundhedsfaglige beredskab i og omkring de to korps, hvor FKP og JGK hører til. Arbejdet her omfatter støtte til Medic uddannelsen for soldaterne og støtte ved øvelser og undervisning i øvrige sundhedsfaglige områder. Herudover kan det komme på tale at støtte korpsene ved øvelser eller missioner i udlandet over længere perioder (6 - 12 uger). Du skal regne med 4 - 5 ugers indkommandering pr. år plus evt. missioner.

Du kommer primært til at anvende dine lægefaglige kompetencer. Militære kompetencer er dog en forudsætning, og du vil trænes sufficient i udvalgte militære discipliner primært sammen med de øvrige SOF læger vejledt af militære instruktører fra de to korps.
SOF læger varetager den primære og indledende lægelige behandling. Forinden er den sårede soldat behandlet af Medics i det taktiske miljø, hvor lægen typisk ikke er til stede. Lægen vil overvejende virke ved et Medical Treatment Facility (MTF/ROLE 1). Geografisk kan det sidestilles med et skib eller en Forward Operations Base (FOB). Lægen kan her forventes at skulle udføre yderligere diagnostik, behandling og overvågning i samarbejde med korpsenes øvrige sanitetsfaglige personel.

Stillingen kræver modenhed og evne til at tage ansvarsfulde beslutninger. Herunder vil du arbejde meget alene som eneste lægelige kompetence, hvilket kræver at du både har viljen og evnerne til at arbejde og tage ansvar udenfor din normale lægelige komfortzone.

Om dig
Du er gerne speciallæge i specialerne kirurgi (organ/ortopæd), anæstesi, akut medicin eller almen medicin. Du har gennemført Forsvarets reservelægeuddannelse (FSU100) eller Basiskursus for sundhedsfagligt personel (FSU149) og har deltaget i Forsvarets internationale operationer (Ønsket men ej et krav). Du har en rådighedskontrakt med Forsvaret eller opfylder basiskrav for ansættelse på en reaktionsstyrkekontrakt og har fysisk såvel som psykisk og arbejdsmæssigt overskud.

Du er medicinsk bredt funderet, da meget af arbejdet er indenfor skadestue og almen medicinsk spektrum. Du er interesseret i og har gerne erfaring med fra præhospital behandling.

Du accepterer primitive vilkår og kan tænke ”ud af boksen” når det gælder, og er fagligt engageret, nytænkende, kan bevare overblikket i pressede situationer, og har mod på nye udfordringer i et krævende miljø.

At du aktivt bidrager med supervision og faglig vejledning af Medics ansat ved korpsene og kunne supplere ved situationer, hvor fastansat overlæge er fraværende (udsendelse, øvelse, kursus eller lign.).

Du har gode samarbejdsevner og bliver motiveret af at arbejde på tværs af faggrænser i et militært miljø.

Vi forventer stor faglighed af dig, men også at du har den rette kemi og mindset i forhold til teamet af sanitets- og sundhedsfagligt personel, og til korpsene som helhed.

Ansættelsesvilkår
Stillingerne er niveaufastsat som speciallæge af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriet og Foreningen af Speciallæger samt Foreningen af Yngre Læger.

Som speciallæge ansættes du på en 4-årige reaktionsstyrkekontrakt og du bliver aflønnet pr. indkommanderingsdag. Lønnen udregnes som gennemsnittet af din faste løn ifølge lønsedler for de seneste 6 måneder. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer. Du er forpligtiget til 2 udsendelser af 3 måneders varighed eller 3 udsendelser af 2 måneders varighed. Udsendelsesperioderne aftales særskilt.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du vil blive designeret til Specialoperationselementet ved Forsvarets Sanitetskommando.

Kontakt og ansøgningsfrist

Du bedes oplyse om du primært er interesseret i stillingen ved Frømandskorpset eller Jægerkorpset.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte:

Frømandskorpset: Overlæge Thomas Boel, telefon 2926 4052 eller via mail på fsk-o-lgfkp@mil.dk.

Jægerkorpset: Overlæge Claus Ol Hansen, telefon 3025 1292 eller via mail på fsk-o-lgjgk@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Bjarne Johansen, telefon 7281 9185, eller via mail: fps-ba-bss05@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 29. februar 2020. Samtaler bliver holdt onsdag den 11. marts 2020.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og til ansøgningen vedhæfte minimum 2 referencer (en leder og en kollega). Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Når du søger stillingen elektronisk er det vigtigt, at alle filer bliver fremsendt i PDF-format.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO

Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 10/01/2020
  • Land: All

Relaterede annoncer