Ph.d.-studerende til projekt om opfølgning og senfølger hos patienter med lymfekræft

En lymfekræft diagnose påvirker patienter både under og efter deres behandlingsforløb og det er nødvendigt at kortlægge deres senfølger for at lave optimal opfølgning. Den nuværende opfølgning er kalenderdrevet, med regelmæssige undersøgelser og konsultationer, men der mangler evidens for at denne ’one-size-fits-all’-tilgang virker til at finde tilbagefald eller progression.

Stillingen og projektet

Vi søger en kandidat med en relevant sundhedsfaglig baggrund til et 3-årigt ph.d.-studie om opfølgning og senfølger hos patienter med lymfom, med ansættelse snarest. Ugentlig arbejdstid på 37 timer. Ph.d.-studiet spænder over to relaterede projekter: En national prospektiv kohorte af patienter med lymfom og forberedelse af et randomiseret interventionsstudie om patienter med langsomt udviklende lymfomer i ’watch and wait’. Det første projekt skal kortlægge somatiske og psykosociale senfølger på tværs af lymfom-typer. Det andet projekt skal undersøge hvordan opfølgning af patienter i ’watch and wait’ kan tilrettelægges så den målrettes den enkelte patient ved brug af patient-rapporterede-outcome mål. Under supervision vil du være ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre indsamling og analyse af de prospektive data, samt at tilrettelægge og starte det randomiserede studie.

Om dig
Vi forventer at du har en relevant sundhedsfaglig kandidatgrad (fx i medicin, folkesundhedsvidenskab eller lignende) og er interesseret i kræft, gerne hæmatologi. Vi forestiller os en kandidat der er målrettet og systematisk, god til at skabe samarbejdsrelationer og overblik og som trives med en stor grad af selvstændighed i sit arbejde.

Om forskningsenheden
Projektet er forankret i Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for Senfølger hos Kræftoverlevere (CASTLE) ved Onkologisk Klinik på Rigshospitalet. Vi er en tværfaglig forskningsenhed der fokuserer på livet med og efter en kræftsygdom, ledet af Professor og Overlæge Christoffer Johansen, der har mere end 30 års erfaring indenfor forskning i kræftoverlevere. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med en anden ph.d.-studerende, der allerede arbejder med et relateret projekt.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Onkologisk og Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet og Hæmatologisk Afdeling på Herlev Hospital.

Løn og arbejdsvilkår
Stillingen er begrænset til tre år. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst mellem Regionernes Løn- og Takstnævn og Yngre Læger (eller anden relevant organisation).

Frist og kontakt
Vil du høre mere om stillingen kan du kontakte postdoc Annika von Heymann (annika.von.heymann@regionh.dk).

Frist for ansøgninger er 1. november kl. 23:55.Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 09/10/2019
  • Land: All