Ph.d.-studerende til klinisk diabetesforskning ved Nordsjællands Hospital Hillerød

Endokrinologisk Forskningsenhed ved Endokrinologisk og Nefrologisk afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød (NOH) søger en læge til et Ph.d.-forløb indenfor klinisk diabetesforskning. Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2019 eller snarest derefter.

NOH er områdehospital i Planområde Nord i Region Hovedstaden og betjener i alt ca. 315.000 borgere. Den endokrinologiske funktion på NOH omfatter et stort og veldrevet endokrinologisk ambulatorium, som varetager behandlingen af mere end 2000 personer med diabetes og et tilsvarende antal personer med andre endokrinologiske sygdomme. Herudover drives et sengeafsnit i samarbejde med nefrologisk sektion, ligesom der ydes service til alle kliniske afdelinger på hospitalet ift. håndtering af endokrinologiske sygdomme under indlæggelse. NOH er partnerhospital med Steno Diabetes Center Copenhagen.

Endokrinologisk Forskningsenhed bedriver primært klinisk diabetes- og osteoporoseforskning. Forskningsgruppen inden for diabetesforskning er internationalt kendt for multidisciplinær forskning indenfor hypoglykæmi og for kliniske insulinstudier. Der er endvidere interesse for akut diabetologi og diabetes hos indlagte. Fra gruppen er der gennem årene udgået én doktordisputats og en række Ph.d.-afhandlinger. Vi har et stort, indarbejdet regionalt, nationalt og internationalt netværk på tværs af specialer og sektorer.

Stillingen
Projektet vil omfatte planlægning og gennemførelse af et ét-årigt randomiseret, kontrolleret overkrydsningsstudie af effekten af en ny insulinbaseret intervention på blodsukkerkontrol ved type 1 diabetes. Studiet er en vigtig del af gruppens fremtidige projektportefølje.

Som Ph.d.-studerende vil du indgå i et dynamisk forskningsteam af læger (aktuelt 4 Ph.d.-studerende og 2 post docs, én deleforsker og 2 professorer), projektsygeplejersker og medicinstuderende. Alle Ph.d.-studerende i gruppen forventes, udover at udføre egne studier, at bidrage til det akademiske og sociale miljø og samarbejde omkring fondsansøgninger og oplæring af nye kolleger.

Kvalifikationer
Lægevidenskabelig embedseksamen samt dansk lægeautorisation.

Dokumenteret forskningserfaring, evne til at arbejde selvstændigt, gode samarbejdsevner og kommunikative kompetencer vægtes højt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes i henhold til overenskomst indgået mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner. Løn efter gældende aftaler.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Professor Ulrik Pedersen-Bjergaard, tlf: 20823632 eller Ph.d.-studerende Rui She tlf: 51554410.

Ansøgningsfrist: 10. februar 2019Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 22/01/2019
  • Land: All

Relaterede annoncer