Ph.d. studerende / post. doc. ved den Kliniske Forskningsenhed, Øjenafdelingen

Vi søger en til to ph.d. studerende eller klinisk post doc. til vores
Kliniske Forskningsenhed på Øjenafdelingen Sjællands
Universitetshospital Roskilde.

Projektbeskrivelse

Alderspletter på nethinden (AMD) er den hyppigste årsag til  synsnedsættelse hos ældre. Årsagen til sygdommen er ukendt særligt fordi
årsagssammenhængen er kompleks med forskellige faktorer, herunder
aldring, gener og forandringer i immunforsvaret, der indvirker på, at
sygdommen opstår og udvikler sig.

Traditionelt har AMD været anset som en isolereret øjensygdom, men
igennem de senere år har det vist sig, at der også er forandringer i
immunsystemet, der er tilstede i blodet, hvilket kan påvirke sygdommen.
På baggrund af denne viden har vi etableret en National Forskergruppe
med deltagelse af Øjenafdelingen Roskilde, Sjællands
Universitetshospital, Institut for Immunologi og Mikrobiologi,
Københavns Universitet, Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital og
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, hvor der er mulighed for
både at undersøge immunologiske forandringer i øjet og i blodet.

Vi vil meget detaljeret undersøge patienter med bestemte genetiske
baggrunde, stadier af AMD og behandlingsresultater og sammenholde disse
med forandringer i blodet for at se, hvilke immunologiske forandringer
der kan bidrage til forløbet af AMD hos den enkelte patient. Herefter
vil vi i eksperimentelle modeller undersøge, om de fundne forandringer
kunne være relevante for udvikling af behandling hos bestemte undertyper
af patienter med AMD.

Din rolle bliver central i gennemførelsen af projekterne, herunder
særligt at rekruttere patienter med AMD, lave de immunologiske og
kliniske undersøgelser. Der foreligger protokol. Herudover forventes det
at du publicerer forskningsresultater i internationale peer-reviewed
tidsskrifter samt deltager i anden formidling af resultaterne.

Herudover forventes det, at du deltager aktivt i vejledning af
eksempelvis medicinske studenter og bidrager til det gode
forskningsmiljø, der er på afdelingen.

Du ansættes ved Sjællands Universitetshospital i Roskilde, hvor du også vil have din daglige gang.

Projektet er støttet af en bevilling fra Velux Fonden. Der er garanteret løn i tre år.

Den studerende er en del af gruppen af ph.d. studerende ved
Øjenafdelingen og har kontorfaciliteter sammen med de øvrige i
ph.d.-gruppen. Herudover vil der være gruppeforum indenfor det Nationale
Projekt og samarbejde med forskere i andre forskergrupper.

Kvalifikationer

Du er Cand. Med. Du må gerne have gennemført Klinisk Basis Uddannelse
og/eller introduktionsstilling i oftalmologi, men det er ikke et krav.
Hvis du ikke har gennemført en ph.d., forventes at du lader dig
indskrive som ph.d. studerende ved Københavns Universitet.

Projektet kræver gode samarbejds – og kommunikationsevner, idet det
involverer flere aktører bl.a. forsøgspersoner, hospitalspersonale og
universitetspersonale på i flere afdelinger på flere matrikler.
Herudover er der etableret internationale samarbejder.

Øjenafdelingen

Øjenafdelingen har igennem flere år fokuseret på forskning i
immunologiske forandringer ved degenerative nethindesygdomme herunder
AMD og anerkendes internationalt som førende på området. Afdelingen har
aktuelt fire ph.d. studerende, to projektsygeplejersker, en optiker, en
sekretær, og udover professor har vi en forskningslektor og en klinisk
lektor, der deltager aktivt i forskning.

Øjenafdelingen er uddannelsesaktiv med fokus på fastholdelse af et
godt uddannelsesmiljø og er en aktiv spiller i etableringen af
Lægeuddannelse (kandidatspor) i Region Sjælland.

Øjenafdelingerne i Roskilde og Næstved er organisatorisk sammenlagt
med henblik på fælles indflytning i Sjællands Universitetshospital i
Køge, når sygehusbyggeriet er færdig. Den Klinisk Forskningsenhed er
placeret i Roskilde.

Løn- og ansættelsesvilkår


Der er tale om en tre-årig tidsbegrænset fuldtidsstilling fra 01.01.19 eller efter nærmere aftale.

Løn- og øvrige ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Du refererer fagligt til forskningsleder, professor, overlæge, dr.
med. Torben Lykke Sørensen. Afdelingsledelsen består af ledende overlæge
Ditte Erngaard og ledende oversygeplejerske Lene Mundt.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Torben Lykke Sørensen tlso@regionsjaelland.dk

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på http://www.regionsjaelland.dk

Motiveret ansøgning og cv hvoraf din kompetenceprofil fremgår sendes elektronisk på regionens jobportal.

Ansøgningsfrist 01.11.19

Ansættelsessamtaler i den efterfølgende ugeShare by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 09/10/2018
Redigeret d 09/10/2018
  • Land: Roskilde, All

Relaterede annoncer