Læge til ph.d.studie af komplikationer til tumorkirurgi i lillehjernen hos børn

Læge til PhD-projekt om Cerebellar Mutisme Syndrom efter tumorkirurgi i lillehjernen ved Nationalt forskningscenter for børnekræft (CONTROL), Rigshospitalet Vi søger en lægelig PhD-studerende med interesse for grænsefladen mellem neurokirurgi og pædiatri til varetagelse af det igangværende multicenterstudie ”Nordisk-Europæisk studie af Cerebellar Mutisme Syndromet hos børn med tumorer i fossa posterior”. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Neurokirurgisk Klinik og BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalet. 

Studiet har til formål at undersøge, hvorfor op mod 25 % af alle børn, der opereres for en tumor i fossa posterior rammes af det såkaldte ”Cerebellar Mutisme Syndrom” (CMS). Syndromet er karakteriseret af stumhed, lammelser, balance- og koordinationsbesvær samt følelsesmæssige forstyrrelser, der sætter ind ca. 2-3 dage efter operationen. Studiet startede i 2014 i 12 skandinaviske og baltiske centre med Rigshospitalet som koordinator. Sidenhen er yderligere i alt 14 britiske, hollandske, ungarske og tyske centre stødt til. Yderligere centre forventes at tilslutte sig i løbet af 2020. Der er inkluderet 500 patienter, og skal inkluderes yderligere 500, hvilket forventes at nås i 2023. Der foreligger data til de første publikationer på de første 500 patienter. 

Kvalifikationer
Vi søger en udadvendt projektorienteret person med lyst til selvstændige arbejdsopgaver. Det er vigtigt, du kan trives i et miljø, der er præget af nye ideer og ikke lader dig skræmme af, at vejen ikke altid er klart tilrettelagt. Du skal være iderig, initiativrig og indstillet på at arbejde med implementering af nye delprojekter. Det er derfor væsentligt, at du er systematisk og besidder gode samarbejdsevner – både tværfagligt og på tværs af landegrænser. Stillingen forudsætter gode sprogkundskaber i minimum skriftlig og mundtlig engelsk samt flair for tal og statistik. Det er fordel, hvis du har erfaring med eller interesse for at arbejde med databaser.

Arbejdet
Dit arbejde vil primært bestå af organisatorisk projektledelse af danske og udenlandske centre og i mindre grad klinisk patientundersøgelse af inkluderede patienter. Med tiden vil dine opgaver desuden omfatte udførelse og sammenskrivning af analyser samt udfærdigelse af manuskripter til publikationer. Det forventes, at du løbende vil være opsøgende i forhold til inkludering af nye centre og præsentation af studiets design og resultater ved videnskabelige kongresser. 

Arbejdsplads
Din primære arbejdsplads vil være Børneonkologisk laboratorium (Bonkolab), der med mere end 100 ansatte fokuserer på ætiologi, tumorbiologi, nye behandlingsstrategier, farmakologi, toksicitet og rehabilitering. Du vil kunne søge sparring blandt en stor gruppe ph.d.-studerende, og det vil forventes at du selv vejleder skolarer eller kandidatstuderende undervejs. Du vil indgå i gruppen 5C (www.5c.nu), der er et nationalt forskningskonsortium med fokus på hjernetumorer hos børn ledet af overlæge René Mathiasen. 

Kontrakten
Vi tilbyder gengæld et velfungerende projekt som allerede er i fuld gang. Der er opnået finansiering af PhD-afgiften for alle 3 år. Lønmidler og driftsomkostninger er fuldt finansieret til slut 2021. Der er søgt om midler til dette til resten af projektets varighed, men det forventes at du, i det omfang det bliver nødvendigt, vil bidrage med at søge disse midler.

Stillingen er til besættelse d. 1. februar 2021 eller efter aftale og ansættelsen sker for 3 år. 

Spørgsmål rettes til læge Jonathan Grønbæk (jgro0024@regionh.dk), overlæge, 5C-projektleder René Mathiasen (rene.mathiasen@regionh.dk) eller professor Marianne Juhler (marianne.juhler@regionh.dk).

Løn efter overenskomst. Ansøgningsfrist: 15. november 2020. 


Kontakt e-mail : jgro0024@regionh.dk
Ansøgningsfrist : 15.11.2020


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 05/10/2020
Redigeret d 07/10/2020
  • Land: København, Region H, Denmark

Relaterede annoncer

  • Forskerdelestillinger på Nordsjællands Hospital
    Forskerdelestillinger på Nordsjællands Hospital
    04/10/2020

    To forskerdelestillinger på ph.d.- eller dr.med.- niveau er ledige til besættelse 1. januar 2021 eller snarest derefter.Om hospitalets forskningsmiljøerNordsjællands Hospital organ...