Forskerdelestillinger på Nordsjællands Hospital

To forskerdelestillinger på ph.d.- eller dr.med.- niveau er ledige til besættelse 1. januar 2021 eller snarest derefter.


Om hospitalets forskningsmiljøer
Nordsjællands Hospital organiserer sine forskningsaktiviteter i forskningsklynger på tværs af specialer. ​Det giver mulighed for at øge synergi og sparring mellem forskerne, giver en bedre forskningsinfrastruktur og mere forskning af høj kvalitet til glæde for patienterne.

De fem forskningsklynger på Nordsjællands Hospital er: Infektion & Inflammation, Diabetes & Vaskulær Sygdom, Perioperativ Behandling, Kvinde Barn Ung samt Epidemi.

Vi har høje ambitioner på forskningsområdet. Nordsjællands Hospital skal være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere med lyst til at forske. Vi ønsker at Nordsjællands Hospital i fremtiden skal være kendt som forskningshospital – både internt og eksternt – regionalt, nationalt og internationalt.

Vi vil øge hospitalets videnskabelige produktion – og udvikle forskningsmiljøer, der kan tiltrække erfarne forskere, og stiler mod, at Nordsjællands Hospital skal opleves som et anerkendt, kliniknært innovationsmiljø og derigennem som en attraktiv forskningssamarbejdspartner.

Vi styrker forskningen på Nordsjællands Hospital gennem opbygning af en professionel og effektiv forskningsinfrastruktur. 

Om stillingerne
Stillingerne er 3-årige fuldtidsstillinger. Halvdelen af arbejdstiden er allokeret til klinisk forskning, og den anden halvdel af arbejdstiden er allokeret til klinisk arbejde på lige fod med den pågældende afdelings øvrige speciallæger. 

Forskningen på Nordsjællands Hospital skal være på et højt fagligt niveau, være kliniknært, udnytte hospitalets forskningsressourcer optimalt og være fokuseret på, at de sygdoms- og patientforløb, som hospitalets har ansvar for, håndteres bedst muligt. Derfor satser hospitalet også på en tæt kobling af klinisk arbejde og forskningsarbejde. 

Stillingerne er forankret dels i en af de fem forskningsklynger og dels i pågældende afdeling/ speciale med reference til den respektive ledende overlæge.

Om ansøgerne
Stillingerne ønskes besat med en speciallæge (overlæge, evt. afdelingslæge) eller tilsvarende. Ansøgerne skal være ph.d. eller dr.med. og have forskningserfaring på seniorforskerniveau. 

Ansøgerne skal forholde sig til alle 7 lægeroller/kompetenceområder og vil blive vurderet på baggrund af egne oplysninger herom. Ud over forskningserfaring og aktuel forskningsaktivitet vil medicinsk ekspertise indenfor specialet, administrative kompetencer og samarbejdsevner blive vægtet højt. Dokumentation af formelle og faglige kompetencer samt forskningsplan skal vedlægges ansøgningen.

Om forskningsplanen
Der skal anvendes den medfølgende forskningsplansskabelon. Forskningsplanen skal være godkendt af afdelingsledelsen i den afdeling, hvor ansættelsen ønskes. Godkendelse skal vedlægges ansøgningen.

Kriterier ved bedømmelsen

Der lægges vægt på ansøgerens videnskabelige kvalifikationer, forskningsplanens kvalitet, originalitet og relevans for Nordsjællands Hospital samt afdelingsledelsens anbefaling til ansættelse. Det skal fremgå af ansøgningen, at afdelingsledelsen har godkendt forskningsplanen (inklusive budget).

De indkomne ansøgninger bliver vurderet i to trin
Der er nedsat et bedømmelsesudvalg i regi af Forskningsrådet på Nordsjællands Hospital, som vurderer de enkelte ansøgeres forskningsplan i forhold til hospitalets forskningsstrategi.Ansøgere, hvis ansøgninger bedømmes positivt, vil efterfølgende blive inviteret til samtale af den pågældende afdelingsledelse, hvortil det kliniske speciale er tilknyttet. Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst. Stillingerne ønskes besat 1. januar 2021 eller snarest derefter. 

Forskningsdelen finansieres via Nordsjællands Hospitals forskningsbudget. Den resterende del af stillingen finansieres af den ansættende afdeling.

Ansættelsessamtaler finder sted efter aftale med den ansættende afdeling.Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 2. november 2020 kl. 12.00. Ansættelsessamtale finder sted efter aftale med den ansættende afdeling.Yderlige oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til forskningschef Thea Kølsen Fischer (thea.koelsen.fischer@regionh.dk) eller seniorforsker Stig Mølsted (stig.moelsted@regionh.dk), tlf. 4829 5735.

Hvis du har problemer med at oploade forskningsplansskabelonen, så kontakt forskningsadministrator Charlotte Christensen charlotte.christiansen.02@regionh.dk

Din ansøgning
Mærk din ansøgning ”Forskerdelestilling 2021” og fremsend den elektronisk via linket her i annoncen. Du uploader din ansøgning samt dit CV med publikationsliste. Under øvrige dokumenter uploader du kopi af eksamensbevis, autorisationer fra Sundhedsstyrelsen, herunder speciallægeautorisation, forskningsplanskabelon samt en interessetilkendegivelse fra den relevante afdelingsledelse.Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 04/10/2020
  • Land: All

Relaterede annoncer