Forsker til Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme og E-health

Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme beliggende i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (adresse på Frederiksberg Hospital) søger en erfaren forsker til ”Modelprojekt for multisygdom i almen praksis”. Projektet er gennemført i samarbejde med en stor almen praksis beliggende i Københavns kommune samt med København og Frederiksberg kommuner samt to ambulatorier på Bispebjerg hospital.

Projektet skal nu videreudvikles til en Fase 2, hvor formålet er at afprøve en ny organisatorisk model for multisygdom i almen praksis i et kontrolleret forsøgsdesign. Denne viden skal bidrage til at videreudvikle hele området for multisygdom i det danske sundhedsvæsen. I modelprojektet blev en række organisatoriske indsatser afprøvet og de, der virkede effektivt vil blive videreført i den nye model i et aktivt samarbejde med klinikere fra de tre organisationer, relevante faggrupper, forskere og borgere.

Vi søger en forsker, som har lyst at være den drivende kraft i videreudviklingen af den organisatoriske model for multisygdom i almen praksis. Du skal samarbejde med klinikere i almen praksis, kommuner og hospital, administratorer og forskere. Vi ser gerne, at du faciliterer udviklingen af innovative, tværgående indsatser og samtidig sikre en høj videnskabelig kvalitet i den nye model.

CKFF har et aktivt forskningsmiljø inden for områderne sundhedsfremme og forebyggelse samt befolknings-baseret og klinisk epidemiologi. Vi er godt 80 medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.
Modelprojektet er forankret i Forskningsenheden for kroniske sygdomme i Sektionen for Sundhedsfremme og Forebyggelse. I Forskningsenheden har vi forskningsprojekter, der arbejder med afdækning af forbrug ved multisygdom, de kroniske sygdommes clustering og disses forløb over tiden. Desuden arbejder vi med forskningsbaseret klinisk anvendelse af E-health i flere projekter.
I sektionen har vi forskningsprojekter, hvor vi analyserer lokalområdets betydning for sundhed og sygelighed, interventions- og implementeringsforskning med fokus på strukturel forebyggelse og komplekse interventioner, udvikling af metoder til monitorering af borgere med kroniske sygdomme inkl. deres forbrug af sundhedsydelser, samt udvikling af populationsbaserede evalueringsprogrammer for forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Derudover udarbejder Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse sundhedsprofiler for Region Hovedstaden.

Dine kvalifikationer:
Vi lægger vægt på, at du har:

 • En ph.d.-grad inden for sundheds- eller samfundsvidenskab
 • Erfaring med interventionsforskning
 • Gode kommunikationsevner på dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt
 • Gode samarbejdsevner – evt. erfaring med partnerskaber og facilitering af disse
 • Lyst til både at arbejde selvstændigt og som en del af et tværfagligt team
 • Sans for kommunikation med forskellige aktører, både mundtligt og skriftligt
Vi kan tilbyde:

 • Høj faglighed
 • En dynamisk, tværfaglig projekt- og forskningsgruppe
 • Stor kontaktflade til både kommunale, regionale og nationale samarbejdspartnere
 • Gode muligheder for medindflydelse på dine arbejdsopgaver
 • Engagerede kollegaer, der lægger vægt på at vise tillid, støtte, supplere og respektere hinandens faglighed

Ansættelsesvilkår:
Stillingen er en et-årig projektansættelse med mulighed for forlængelse.

Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst indgået mellem Region
Hovedstaden og relevant faglig organisation. Ansættelse pr.1. december
2018 eller efter aftale.

Hvis du har brug for yderligere
oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte overlæge,
forskningsleder, Anne Frølich, e-mail: anne.froelich@regionh.dk. Mobil:
+45 27121622.

Ansættelsesprocedure:
Ansøgningsfristen er den 04.10 2018 kl. 24.00.
Der planlægges ansættelsessamtaler d. 9. og 10. oktober.
Ansøgning og CV bedes sendt online via linket på denne side.Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 13/09/2018
Redigeret d 13/09/2018
 • Land: Frederiksberg/Bispebjerg, Denmark

Relaterede annoncer