Forsker med interesse for seksuel sundhed

Projekt SEXUS – et storstilet forskningsprojekt om samspillet mellem seksualitet og sundhed – søger en forsker per 1. marts 2019 (eller efter aftale). Stillingen er 1-årig (37 timer/uge) med gode muligheder for forlængelse.

De fleste danskere opfatter sexlivet som en vigtig del af tilværelsen, men mange oplever problemer med den seksuelle sundhed og trivsel. I 2017 startede Projekt SEXUS – en stor, dansk kohorteundersøgelse med mere end 60.000 deltagere, der skal kortlægge udbredelsen af forskellige sexlivsrelaterede sundheds- og trivselsproblemer i befolkningen, belyse deres årsager og udforske samspillet mellem seksualiteten og den generelle fysiske og psykiske sundhed (www.projektsexus.dk).

Om Projekt SEXUS
Projekt SEXUS er internationalt enestående. Ingen anden fortløbende befolkningsundersøgelse med særligt fokus på seksuel sundhed og trivsel, herunder samspillet mellem seksualitet og helbred, har nogensinde inkluderet så mange deltagere. Projektet forventes at bidrage med væsentlig ny viden på et vigtigt område, der kun sjældent prioriteres i anden sundhedsforskning.

Projekt SEXUS er et fondsstøttet samarbejde mellem Afdeling for Epidemiologisk Forskning ved Statens Serum Institut og Sexologisk Forskningscenter ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Dit arbejde
Som forsker i Projekt SEXUS vil du først og fremmest blive involveret i afrapporteringen af de spørgeskemabesvarelser, som mere end 60.000 danskere afgav mellem september 2017 og august 2018. Desuden skal du bidrage til en række specifikke delprojekter, fundraising samt praktiske/administrative opgaver i projektet. Hvis du er entusiastisk, analytisk skarp og brænder for emnet, vil vi i fællesskab søge fondsmidler, så du kan fortsætte i et efterfølgende ph.d.- eller post.doc-forløb.

Projekt SEXUS er et ungt projekt, så du skal trives med udfordringer og uforudsete opgaver, tænke kreativt og være i stand til at have flere bolde i luften på samme tid.
Ansættelse vil finde sted ved Statens Serum Institut i København, og du vil også indgå i Sexologisk Forskningscenters team.

Dine kvalifikationer
Du har en akademisk baggrund som FSV-kandidat, cand.scient.san., læge, sociolog eller tilsvarende, og det er et plus, hvis du har projekterfaring og/eller har en ph.d.-grad.

Fagligt lægger vi vægt på, at du er metodemæssigt velfunderet, seriøs og selvstændig, og at du sætter en ære i gennemarbejdede akademiske slutprodukter. Vi lægger endvidere vægt på kvalifikationer inden for kvantitativ databearbejdning og/eller epidemiologisk forskning samt evnen til at formidle kompliceret stof professionelt på både dansk og engelsk. På det menneskelige plan er du grundig, tillidsvækkende, uhøjtidelig og energisk.

Om ansættelsen
Ansøgere med en ph.d.-grad, der søger stillingen som forsker, skal indsende en publikationsliste og 2-3 videnskabelige arbejder med henblik på bedømmelse af de forskningsmæssige kvalifikationer. De forskningsmæssige kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt udvalgt.

Ansøgere uden ph.d.-grad kan også søge stillingen med henblik på ansættelse om videnskabelig assistent.

Du vil enten blive ansat som forsker eller videnskabelig assistent efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, og ansættelsen er omfattet af cirkulæret om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne.

Stillingen er tidsbegrænset til 1 år med gode muligheder for forlængelse. Det skal bemærkes, at hvis man ansættes som videnskabelig assistent, og man senere overgår til et ph.d.-stipendium, så overgår ansættelsesforholdet til AC-overenskomstens bilag 5 (protokollat om ph.d.-stipendiater) fra tidspunktet for indskrivning som ph.d.-studerende på et universitet. Ansættelsen er herefter ikke omfattet af cirkulæret om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner.

Kontakt os gerne
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til projektleder, overlæge, dr.med., ph.d., adj. professor Morten Frisch på tlf. 32683160 (mfr@ssi.dk) eller professor, ph.d. Christian Graugaard (chgr@rn.dk).Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Send til en ven

Oprettet d: 18/01/2019
Redigeret d 18/01/2019
  • Land: København, Denmark

Relaterede annoncer