Biobanksenheden på Rigshospitalet søger en medarbejder til Ph.d.-projekt


Ph.d.-projekt om betydningen
af inflammation og genetik for udvikling af neuropsykiatrisk lidelse 

 
Region Hovedstadens Biobanksenhed på Klinisk Immunologisk Afdeling, Blodbanken, Rigshospitalet søger en engageret kandidat til en spændende ph.d.-stilling (3-årig) med opstart hurtigst muligt. Projektet vil blive udført i regi af Det Danske Bloddonorstudie (www.dbds.dk  under ledelse af Professor Henrik Ullum.

Kort beskrivelse af projektet
Restless legs syndrome (RLS) er en udbredt neurologisk sensomotorisk lidelse, der er karakteriseret ved ubehagelige fornemmelser i ekstremiteterne (primært i benene). Disse symptomer intensiveres når kroppen er i hvile og om natten, hvilket medfører svære søvnproblemer. Vi har fundet, at RLS er associeret med svære komorbide tilstande, såsom forringet helbredsrelateret livskvalitet, depression, migræne og ADHD-symptomer. Desværre er lidelsens ætiologi stort set ukendt, hvilket vanskeliggør forebyggelse og behandling. Vi har undersøgt RLS-symptomer blandt ca. 40.000 deltagere fra Det Danske Bloddonorstudie (DBDS), hvoraf mere end 5 % lider af RLS. På disse 40.000 deltagere har vi også indsamlet gen-chip data (650.000 genetiske varianter, GSA chip), målt ferritinniveau, samt indhentet
livsstils- og sociodemografiske data. Vi har ét igangværende ph.d.-projekt, der undersøger betydningen af genetisk baggrund, ferritinniveau og livsstil for
udvikling af RLS. Fordi tidligere studier har vist, at RLS er hyppigt
forekommende blandt patienter med inflammatoriske sygdomme ønsker vi nu at udbygge vores tidligere- og igangværende RLS-forskning ved at undersøge hvilken rolle inflammation og mikrobiel translokation spiller i udviklingen af lidelsen.
Det vil være muligt også at undersøge samspillet mellem disse faktorer og deltagernes genetiske baggrund.

Jobbeskrivelse
Som ph.d.-kandidat vil du have stor indflydelse på projektets fremgang og indhold og du har mulighed for at deltage
i målingen af inflammationsmarkører ved at udføre laboratorieanalyser i vores
forskningslaboratorie. Derudover vil du stå for at udføre statistiske analyser
og udfærdige minimum tre videnskabelige artikler om emnet.

Du vil indgå i et team af 5 bioanalytikere, 1 laboratorieleder, 1 professor, 4 postdocs, 4 akademikere og varierende antal ph.d.-, speciale- og forskningsårsstuderende. I biobanksgruppen er der et rigt
forskningsmiljø, hvor der udføres en række forskellige projekter indenfor
sundhedsforskning, både spørgeskema- register- og laboratoriebaseret. Der
forskes bl.a. i forskellige aspekter af jernmangel, inflammation og RLS. Udover RLS, forsker vi i en række andre neuropsykiatriske lidelser, såsom depression, ADHD, skizofreni og migræne. 
Det Danske Bloddonorstudie er et igangværende nationalt epidemiologisk kohortestudie, der pt. inkluderer mere end 100.000 danske bloddonorer med spørgeskemadata (se www.dbds.dk ).
 

Publiceret RLS-forskning udført i biobanksgruppen 

DOI:10.1016/j.sleep.2017.04.014                

DOI:10.1016/j.sleep.2018.02.007 

DOI:10.1177/2515816318780743

 

Kvalifikationer 

 • Relevant videnskabelig
  kandidatgrad 
 • Evne til at arbejde
  selvstændigt og effektivt 
 • Gode kommunikationsevner på dansk
  og engelsk, både mundtligt og skriftligt 
 • Entusiastisk,
  flittig, motiveret og fleksibel  
 • Det er et plus hvis du har tidligere
  forskningserfaring (inkl. publikationer i videnskabelige tidsskrifter) 
 • Det er et plus hvis du har
  laboratorieerfaring 

Din ansøgning bør indeholde følgende dokumenter: 

 • Motiveret ansøgning 
 • Curriculum Vitae –
  gerne med foto, inklusiv uddannelsesbeviser og erhvervserfaring 
 • Publikationsliste
  (evt.) 
 • Kontaktinfo på mindst
  én reference  

Løn-
og ansættelsesforhold
i henhold til overenskomst for
akademikere ansat i Regioner mv. indgået mellem AC og Regionernes lønnings- og
takstnævn eller i henhold til overenskomsten for underordnede læger
indgået mellem Yngre Læger og Regionernes lønnings- og takstnævn. 

 

Spørgsmål 

Yderligere spørgsmål omkring stillingen bedes sendt på
e-mail: maria.didriksen@regionh.dk og henrik.ullum@regionh.dk. 

 

Sådan ansøger du 

Du ansøger via linket i opslaget senest onsdag den 15.
august 2018. Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 10/07/2018
Redigeret d 10/07/2018
 • Land: Denmark

Relaterede annoncer